Tên đơn vị: Bộ môn Sức khỏe môi trường

Tên đơn vị (tiếng Anh): Department of Environmental Health

Địa chỉ đơn vị: Tầng III – Nhà B1

Điện thoại, Fax đơn vị: 0438523798 – 225

Email: chuvanthang15@yahoo.com.vn

Website (nếu có): chưa có

I.Lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng  đơn vị:

GS. Đào Ngọc Phong

Năm đảm nhận vị trí  lãnh đạo đơn vị: 1990-2004

Phó đơn vị:

TS. Chu Văn Thăng

Năm đảm nhận vị trí lãnh đạo: 2000 - 2006

II. Lãnh đạo hiện nay

Trưởng bộ môn: PGS TS. Lê Thị Hoàn

Phó Trưởng bộ môn: TS Trần Quỳnh Anh

III. Thành phần cán bộ hiện nay

1.1 cán bộ, gồm có:

{C}1.     {C}{C}{C}TS. Chu Văn Thăng

{C}2.     {C}{C}{C}TS. Vũ Diễn

{C}3.     {C}{C}{C}PGS.TS. Ngô Văn Toàn

{C}4.     {C}{C}{C}CN. Đặng Ngọc Lan

{C}5.     {C}{C}{C}ThS. Trần Thị Thoa

{C}6.     {C}{C}{C}ThS. Trần Minh Hải

{C}7.     {C}{C}{C}ThS. Lê Thị Hoàn

{C}8.     {C}{C}{C}ThS. Lê Thị Thanh Xuân

{C}9.     {C}{C}{C}ThS. Trần Quỳnh Anh

{C}10.  {C}{C}{C}CN. Nguyễn Thị Thu Hương

{C}11.  {C}{C}{C}CN. Hoàng Thị Thu Hà

IV. Hoạt động của đơn vị

{C}1.   {C}{C}{C}Quy mô đào tạo

{C}1.1. {C}{C}{C}Đào tạo đại học

{C}-   {C}{C}{C}BS. Y2 đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, răng hàm mặt (Khoảng 1100 sinh viên, Số ĐVHT: 4/1)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC1 (Số ĐVHT 2/1)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC 2 (Số ĐVHT 1/1)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC 3 (Số ĐVHT 3/0)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC 4: Tham gia giảng dạy chương trình y tế quốc gia, phương pháp nghiên cứu khoa học cùng với các bộ môn khác 

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm (Số ĐVHT 2/0)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân Quản lý bệnh viện, Đại học Thăng long (Số ĐVHT 3/0)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC Đại học Thăng Long (Số ĐVHT 4/0)

{C}-   {C}{C}{C}Cử nhân YTCC Đại học kỹ thuật Y tế Hải dương (Số ĐVHT 4/3)

{C}1.2.   {C}{C}{C}Đào tạo Sau đại học

{C}-   {C}{C}{C}Chuyên khoa I dinh dưỡng

{C}-   {C}{C}{C}Chuyên khoa I dịch tễ học thực địa (2 ĐVHT)

{C}-   {C}{C}{C}Chuyên khoa I Y học dự phòng (10 ĐVHT)

{C}-   {C}{C}{C}Cao học Y tế công cộng (8 ĐVHT)

{C}-   {C}{C}{C}Cao học Y học dự phòng (10 ĐVHT)

{C}-   {C}{C}{C}Cao học Dinh dưỡng cộng đồng (3 ĐVHT)

{C}1.3. {C}{C}{C}Loại hình đạo tạo khác: Đào tạo các lớp cấp chứng chỉ theo nhu cầu về sức khỏe trường học, sức khỏe môi trường.

{C}1.4. {C}{C}{C}Tài liệu giảng dạy đã xuất bản: Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường; Sức khỏe môi trường.

{C}2.     {C}{C}{C}Hoạt động nghiên cứu khoa học

{C}-       {C}{C}{C}Đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở:

+ Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp”.

+ Đề tài cấp Bộ phối hợp với cục quản lý dược (Bộ y tế) cùng thực hiện: “Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý  chất thải dược và đề xuất mô hình quản lý phù hợp”

{C}-       {C}{C}{C}Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị: Các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe môi trường, sức khỏe học đường, các vấn đề môi trường đất, nước, không khí…

{C}3.     {C}{C}{C}Hợp tác quốc tế

{C}-     {C}{C}{C}Các dự án hợp tác quốc tế

{C}-     {C}{C}{C}Các hoạt động hợp tác quốc tế khác

{C}4.     {C}{C}{C}Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (Từ năm 2001 đến nay)

{C}-       {C}{C}{C}2009: Tập thể Lao động xuất sắc

 -       2006: Bằng khen của Bộ Y tế