Tên đơn vị: Bộ môn Y đức

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Thị Thanh Hương

Phó Trưởng bộ môn