I/ KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

Địa chỉ đơn vị: Tầng 6 Nhà A6- Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: 04.38523798

Email: kythuatyhoc@hmu.edu.vn

 

II/ Giới thiệu về Khoa KTYH, Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội bắt đầu đào tạo CNKTYH từ năm 2000. Hơn 10 năm qua, Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo hàng trăm sinh viên CNKTYH. Phần lớn số sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm tại các phòng Xét nghiệm/Thí nghiệm tại Bệnh viện, Viện/Trung tâm nghiên cứu. Đối tượng này đã được đánh giá cao về các kỹ năng, đặc biệt là chuyên môn cũng như khả năng tự học, tự đào tạo năng cao năng lực của cán bộ. Hiện nay, ngành y tế đang đứng trước thách thức của việc thiếu các cán bộ kỹ thuật có năng lực, có tay nghề và có phẩm chất đạo đức tốt. Trước nhu cầu về cán bộ kỹ thuật của ngành y, đặc biệt là CNKTYH cũng như thách thức của việc tăng cường chất lượng xét nghiệm y học trong đó có việc chuẩn hóa các phòng Xét nghiệm/thí nghiệm và hoạt động xét nghiệm, việc nâng cao chất lượng đào tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo mới cũng như từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của đối tượng này, năm 2010 Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Khoa Kỹ thuật y học.

1.      Cơ cấu tổ chức:

Trưởng KhoaTS. Trần Thị Chi Mai

Phó Trưởng Khoa: GS.TS Phạm Quang Vinh

                     TS. Lê Văn Hưng    

-  Bộ môn Vi sinh - ký sinh trùng lâm sàng:

      Trưởng Bộ môn : PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

       Phó Trưởng Bộ môn : TS. Lê Văn Hưng

- Bộ môn Giải phẫu bệnh lâm sàng:

Phụ trách Bộ môn : TS. Trần Thị Chi Mai

- Bộ môn Bệnh học phân tử:

Trưởng Bộ môn : PGS.TS. Trần Vân Khánh

- Bộ môn Hoá sinh lâm sàng:

            Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Chi Mai

 

- Bộ môn Xét nghiệm huyết học:

            Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Quang Tùng

             Phó Trưởng Bộ môn:             

 

2.      Chức năng nhiệm vụ chính của Khoa KTYH:

-          Đào tạo cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm, hiện tại là đào tào đại học và tiến tới mở đào tạo sau đại học. Từng bước phát triển thêm các chuyên ngành mới như chẩn đoán hình ảnh, vật lý trị liệu… Tham gia đào tạo các đối tượng sinh viên và học viên khác của Đại học Y Hà Nội

-          Nghiên cứu khoa học

-          Tham gia phát triển và triển khai các dự án hỗ trợ năng lực đào tạo và nghiên cứu.