I. Tên đơn vị: Khoa Y học cổ truyền

II. Địa chỉ văn phòng khoa: Bệnh  viện Y học cổ truyền Trung Ương - 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Điện thoại: 084 (4)349436641    -      Email: khoayhctdhyhn@hmu.edu.vn

IV. Quá trình thành lập và phát triển:

Năm 1961, Bộ Y tế quyết định thành lập Bộ môn Đông y (tiền thân của Khoa Y học cổ truyền) thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian này Bác sỹ Nguyễn Văn Hưởng vừa là Viện trưởng vừa là Chủ nhiệm Bộ môn, Bác sỹ Trần Thúy làm trợ lý.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển và nhu cầu chung của Nhà trường, đội ngũ cán bộ của Khoa Y học cổ truyền cũng ngày càng lớn mạnh.

Tháng 11/2016, Khoa YHCT tổ chức lễ kỉ niệm thành lập 55 năm (1961-2016).

Mọi chi tiết đăng kí tham dự và đóng góp xây dựng chương trình xin liên hệ: 043.9436641

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

V. Tóm tắt cơ cấu tổ chức của đơn vị: 

* Ban chủ nhiệm Khoa hiện tại: gồm 04 cán bộ

+ Trưởng Khoa:              PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

+ Phó trưởng khoa:  PGS.TS Tạ Văn Bình

                                 PGS.TS. Lê Thành Xuân

                                  PGS.TS. Vũ Nam  

*  Khoa có 5 bộ môn gồm: 

+ BM Lý luận Y học cổ truyền

   - Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Văn Toại

    - Phó Trưởng BM: PGS.TS. Vũ Nam 

                                  TS Trần Quang Minh

+ BM Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc

    - Trưởng Bộ môn: PGS.TS Lê Thành Xuân

    - Phó Trưởng BM: PGS.TS Vũ Thường Sơn

                                  TS Trần Thị Hải Vân

+ BM Dược Y học cổ truyền

    - Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Văn Phúc

     - Phó Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Thanh Tú

+ BM Nội  Y học cổ truyền

    - Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

    - Phó Trưởng BM: TS Ngô Quỳnh Hoa

+ BM Ngoại Y học cổ truyền

     - Trưởng Bộ môn: PGS.TS Tạ Văn Bình

    - Phó Trưởng BM: PGS.TS Thái Thị Hoàng Oanh

                                    TS Bùi Tiến Hưng  

* Tổ chức cán bộ:

Cán bộ cơ hữu: Tổng số cán bộ cơ hữu trong biên chế hiện có là 39 cán bộ, trong đó có 29 nữ và 10 nam gồm: 01 Giáo sư, 07 Phó giáo sư, 07 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ và Bác sỹ nội trú và 02 chuyên viên.

Cán bộ kiêm nhiệm của khoa: 03 cán bộ

+ PGS.TS. Trần Quốc Bình: Phó trưởng khoa (Giám đốc Bệnh viện YHCT trung ương);

+ PGS. TS. Vũ Nam: Phó trưởng bộ môn Lý luận (Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Trung ương);

+ PGS.TS. Vũ Thường Sơn: Phó trưởng bộ môn Châm cứu và PPKDT (Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương).

Tổ chức: Trong Khoa có 43 % cán bộ có trình độ từ tiến sĩ trở lên nên đảm bảo đầy đủ trình độ chuyên môn để giảng dạy cho các đối tượng sau đại học của Khoa. Trong đó 55% cán bộ là đảng viên nên Khoa luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, qui định của Nhà trường.

Các cán bộ của Khoa kiêm nhiệm công tác tại các Bệnh viện và Trường khác:

+ PGS. TS. Tạ Văn Bình kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

+ PGS.TS. Lê Thành Xuân kiêm nhiệm Trưởng khoa YHCT- Bệnh viện ĐHY Hà Nội.

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Toại kiêm nhiệm phó trưởng khoa Lão - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương.

+ TS. Vũ Việt Hằng kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa YHCT- Bệnh viện ĐHY Hà Nội.

+ TS. Trần Quang Minh kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa YHCT- Bệnh viện Bạch Mai.

+ Ths. Nguyễn Giang Thanh kiêm nhiệm Phó trưởng khoa YHCT - Bệnh viện đa khoa Đống Đa.

Cán bộ tham gia công tác của Nhà trường:

+ PGS.TS. Đỗ Thị Phương, ủy viên thường trực Hội đồng KHGD trường ĐHY Hà Nội, Ủy viên trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học trường ĐHYHN.  

+ TS. Vũ Việt Hằng - Phó chủ tịch Công đoàn Trường ĐHY Hà Nội.

* Cơ sở thực hành:  tại 10 địa điểm:

BV Y học cổ truyền TW (có trụ sở Văn phòng Khoa)

BV Đa khoa YHCT Hà Nội

BV Châm cứu TW

Khoa YHCT - BV Bạch Mai

Khoa YHCT - BV Thanh Nhàn

Khoa YHCT - BV Đống Đa

Khoa YHCT - BV Xanh Pôn

BV YHCT - Bộ công an

Khoa YHCT- BVĐHY Hà Nội

Khu Tăng Bạt Hổ: thực tập dược YHCT .

VI.  Hoạt động đào tạo

- Đào tạo Y học cổ truyền cho các đối tượng cán bộ các bậc chuyên sâu và đa khoa (Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn lâm sàng) bao gồm:

- Đào tạo đại học: Mỗi năm đào tạo trên 1.000 sinh viên thuộc các đối tượng: Y4-Y5- Y6 Chuyên khoa Y học cổ truyền; Y3 Điều dưỡng; Y5 RHM; Y5 Đa khoa và Y học dự phòng; Bác sỹ hệ Đa khoa liên thông. Hướng dẫn khóa luận cho sinh viên Điều dưỡng và Bác sĩ Y học cổ truyền.

- Đào tạo sau đại học: Mỗi năm đào tạo trên 100 học viên sau đại học thuộc các khoá bao gồm các đối tượng là Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Cao học, Bác sỹ Nội trú.

- Trong các năm học từ 2005 đến 2015  Đào tạo và Hướng dẫn bảo vệ thành công cho các đối tượng học viên: 16 tiến sỹ, 31 BS Chuyên khoa cấp II và nhiều đối tượng BS Chuyên khoa cấp I, Cao học, BS Nội trú.  Trong đó 5 năm học từ 2011 đến 2015 Đào tạo và Hướng dẫn bảo vệ thành công cho các đối tượng học viên: 09 tiến sỹ, 17 BS Chuyên khoa cấp II, 55 BS Chuyên khoa cấp 1, 25 Thạc sĩ và 20 Bác sĩ nội trú bệnh viện .

- Các thành tích đào tạo khác: Đào tạo các khoá bác sĩ CK định hướng YHCT (kết hợp đào tạo với Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội của Nhà trường) đến nay đã được 04 khoá: đã tốt nghiệp 182 học viên.

VII. Nghiên cứu khoa học

- Chủ nhiệm các đề tài khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu: 04 đề tài cấp Bộ và tương đương, 01 dự án cấp nhà nước, 22 đề tài cấp cơ sở.

- Chủ nhiệm các đề tài khoa học đang được triển khai và đúng tiến độ trong năm 2015 gồm: 01 đề tài cấp Thành phố và 05 đề tài cấp cơ sở.

- Có gần 200 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín và 04 bài đăng trong các kỳ Hội nghị Khoa học chuyên ngành.

- Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Y học, số 5 tháng 10/2011 chào mừng 50 năm thành lập Khoa Y học cổ truyền.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công Hội nghị khoa học quốc tế Mekong - Sante III (tiểu ban YHCT) tháng 9 năm 2011.

- Tham gia hướng dẫn khoa học tuổi trẻ và đạt giải trong các kỳ Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y dược Việt Nam: 01 giải nhì (2013) và 01 giải ba (2014), 01 giải nhất (2016).

VIII. Viết sách và biên soạn tài liệu giảng dạy

- Các đầu sách được Chủ biên và tham gia biên soạn phục vụ giảng dạy và sách tham khảo cho đối tượng đại học và sau đại học: 

+ Xuất bản từ 2005 -2010 : 22 đầu sách (Giáo trình và Chuyên khảo)

+ Xuất bản từ 2011 -2015 : 10 đầu sách (Giáo trình và Chuyên khảo)

IX. Hợp tác quốc tế

Năm 2012, bộ phận hợp tác quốc tế của Khoa chính thức được thành lập

Từ những năm đầu thành lập, Khoa YHCT - tiền thân là Bộ môn Đông Y- đã tham gia hợp tác với nhiều nước trên thế giới trong việc đào tạo YHCT như: Trung Quốc, Ucraina, Mông Cổ, Nhật Bản, Mỹ…

Trong những năm gần đây, có nhiều sinh viên của nước ngoài đã được đào tạo chính quy tại khoa. Một số sinh viên của khoa cũng tham gia một số khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung Quốc theo chương trình trao đổi sinh viên. Các cán bộ của khoa đã tham dự nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế về lĩnh vực YHCT.

Khoa đã ký được hợp tác M.O.U và Agreement với Đại học Trung y dược Quảng Tây, Đại học Y khoa Quảng Tây và Đại học Trung y dược Quảng Châu - Trung quốc; Khoa cũng đã khảo sát và bước đầu đặt mối quan hệ với Đại học Trung y dược Thành Đô và Đại học Trung y dược Hồ Nam - Trung Quốc. Phối hợp cùng Nhà trường tổ chức các khoá học đào tạo ngắn hạn cho sinh viên Mỹ, Nhật tìm hiểu về Y học cổ truyền Việt Nam...

X. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Thành tích cá nhân: Khoa đã có các cán bộ được tặng

-   01 Danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất; 04 Huân chương Lao động Hạng Ba.

-   03 Nhà giáo nhân dân, 02 Nhà giáo ưu tú, 02 Thầy thuốc ưu tú.

-   03 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ và nhiều cán bộ được nhận Chiến sỹ thi đua cấp bộ, Bằng khen của Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ngành y tế và Giáo dục Đào tạo.

-   05 Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.

-   Nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hàng năm.

Thành tích tập thể:

- Huân chương lao động hạng Ba

- Bằng khen Thủ tướng chính phủ (2 lần)

- Bằng khen cấp Bộ (3 lần)

- 16 lần Khoa được khen thưởng là Tập thể lao động xuất sắc.