I/ KHOA ĐIỀU DƯỠNG HỘ SINH

 Địa chỉ đơn vị: Nhà B3-Đại học Y Hà Nội, số 1, Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoai : 04.38523798; Ext : 250

  Eamail : nursing_hmu@yahoo.com 

 

II/ Lãnh Đạo hiện nay

  1. Tên ,chức danh các Trưởng phó đơn vị :

-          Trưởng Khoa :  GS.TS Nguyễn Hữu Tú

-           Phó Trưởng Khoa : 

         ThS. Vũ Thị Hương,

          TS. Nguyễn Thị Lan Anh

          TS. Trương Quang Trung

  1. Phần giới thiệu về đơn vị :

Khoa Điều dưỡng-Hộ sinh thành lập ngày 18 tháng 11 năm 2009 trên cơ sở Bộ môn Điều dưỡng (thành lập năm 2000) và Đơn vị quản lí đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (thành lập năm 2007).

1)      Khoa hiện có 27  Cán bộ :       

            Giảng viên : 20, Trợ giảng : 5; Hành chính :1 ,Y công : 1

         Gồm 4 Bộ môn :

-   Bộ môn Quản lí và Giáo dục điều dưỡng và Dinh dưỡng lâm sàng ( Trưởng Bộ môn :  TS. Trương Quang Trung)

-   Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản và Điều dưỡng Sản phụ & Hộ sinh(Trưởng Bộ môn : Ths Vũ Thị Hương; Phó BM: ThS Nguyễn Thị Thu Hương)

-   Bộ môn Điều dưỡng Trẻ em và Điều dưỡng Sức khỏe tâm thần (Phó trưởng bộ môn- Phụ trách: ThS Nguyễn Thị Thanh Hương)

-   Bộ môn Điêu dưỡng Người lớn và Điều dưỡng Cộng đồng & Gia đình ( Trưởng bộ môn : TS Nguyễn Thị Lan Anh; Phó Trưởng bộ môn:ThS Bùi Vũ Bình)