Tên đơn vị: BỘ MÔN LÃO KHOA

Địa chỉ

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo hiện nay:

Phụ trách Bộ môn: PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng