Tên Đơn vị: Bộ môn Bệnh lý miệng và Phẫu thuật Hàm Mặt

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: TS Đặng Triệu Hùng