Tên Đơn vị: Bộ môn Nha khoa cơ sở

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Hoàng Việt Hải

Phó Trưởng bộ môn: 

             BSNT Vũ Thị Dịu