Tên Đơn vị: Bộ môn Nha khoa cộng đồng

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn

Phó Trưởng bộ môn: 

              PGS.TS Lương Ngọc Khuê             

             ThS Đỗ Thị Thu Huyền