Tên Đơn vị: Bộ môn Phẫu thuật trong miệng

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Phú Thắng

Phó Trưởng bộ môn: 

             BSCKII Nguyễn Văn Dỹ

            ThS Văn Trọng Lân

            ThS Nguyễn Mạnh Phú