PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

- Số điện thoại:  +02373.265.999

- http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn

 

I. LÃNH ĐẠO

- Giám đốc: GS.TS Nguyễn Hữu Tú

- Phó Giám đốc:

   PGS.TS Phạm Thị Lan

  TS Cao Văn Mạnh

II.  NHÂN SỰ

- Phụ trách văn phòng phân hiệu: ThS Nguyễn Thùy Linh

- Kế toán Trưởng - Trưởng Ban tài chính - kế toán: CN Trịnh Thị Nguyệt

- Phụ trách Ban giáo vụ: PGS.TS Lê Đình Tùng

- Phụ trách khảo thí và Học liệu: ThS Nguyễn Thị Nga

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

IV. THÀNH TÍCH

Mọi thông tin chi tiết có trên trang Web : http://phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn/