VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT

Địa chỉ: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt: Số 1 Tôn Thất tùng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

 

 

II/ Lãnh đạo hiện nay

Viện trưởng;  PGS.TS.Tống Minh Sơn

Phó Viện trưởng

- GS.TS. Trịnh Đình Hải

- PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

- PGS.TS Võ Trương Như Ngọc

Ngày 13 tháng 11 năm 2009 Bộ môn Răng Hàm Mặt sáp nhập với trường Đại học Răng Hàm Mặt thành Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt theo Quyết định số 4455/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay, Ban Lãnh đạo Viên, gồm:

Hiện nay, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt gồm Ban Lãnh đạo Viện và các phòng, bộ môn trực thuộc, gồm 03 phòng, 9 bộ môn:

1. Phòng Đào tạo và QLKH

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

3. Phòng Tài chính – Kế toán

4. Bộ môn Bệnh lý Miệng và Phẫu thuật Hàm Mặt

5. Bộ môn Chữa răng và Nội nha

6. Bộ môn Nắn chỉnh răng

7. Bộ môn Nha chu

8. Bộ môn Nha khoa cơ sở

9. Bộ môn Nha cộng đồng

10. Bộ môn Phẫu thuật trong miệng

11. Bộ môn Phục hình

12. Bộ môn Răng trẻ em

 Viện đang tiến tới xây dựng Trung tâm Kỹ thuật cao tại Viện; đây là Trung tâm hiện đại cho học viên, sinh viên thực tập và làm dịch vụ y tế.

Số cán bộ viên chức hiện nay là 108 người, trong đó có: 02 PGS.TS, 10 TS, 48 Th¹c sü, 03 BSCKI, 02 BSCKII, 03 Bác sỹ, 12 Chuyên viên, 10 Điều dưỡng, 12 Kỹ thuật viên, 03 Nhân viên kỹ thuật, 02 Y công và 1 Lái xe.

Viện đã chú trọng công tác giảng dạy cả về lý thuyết lẫn thực hành, biên soạn đề cương chi tiết các học phần, soạn các giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy, đồng thời mở rộng các cơ sở thực hành lâm sàng cho các đối tượng, như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, Trung tâm Nha khoa 225 Trường Chinh...

III/ Về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Từ năm 1978 đến năm 2011, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã đào tạo được số học viên và sinh viên tốt nghiệp như sau:

Nghiên cứu sinh: 58, Bác sĩ  nội trú: 77, Cao học: 178, Chuyên khoa II:  tập trung : 92, Chuyên khoa II hệ công nhận: 48, Chuyên khoa I hệ tập trung: 416, Chuyên khoa I tại chức (1983-1998): 129, Chuyên khoa I đặc cách: 30, Bác sỹ răng hàm mặt: 1190, Kỹ thuật viên phục hình răng và Điều dưỡng trung cấp: 166 (từ 2003 đến 2009), Bác sỹ liên Đại học Pháp-Việt: 167

- Hướng dẫn thành công 115 khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên khoa.

- Tham gia nghiên cứu 04 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài nhánh cấp Nhà nước, gần 100 đề tài cấp cơ sở.

- Viết sách giáo khoa Răng Hàm Mặt cho sinh viên chuyên khoa. Sách giáo khoa giảng dạy cho đối tượng sinh viên đa khoa, vật liệu dùng trong nha khoa (tài liệu dịch).

VI/ Về hình thức khen thưởng:

Trong quá trình xây dựng và phát triển Viện đã nhận được nhiều Bằng khen và Giấy khen, Huân chương Lao động, cụ thể:

- 01 Huân chương lao động Hạng Nhì (Trường Đại học Răng Hàm mặt);

- 01 Huân chương lao động Hạng Ba (cá nhân);

- 01 Bằng khen Chính phủ năm 2004;

- 03 Thầy thuốc Ưu tú;

- 01 Bằng khen của Bộ Y tế năm 2003;

- 07 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và cấp cơ sở;

- 01 Giấy khen của Nhà trường về thành tích văn nghệ.