Tên Đơn vị: Bộ môn Răng trẻ em

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Võ Trương Như Ngọc

Phó Trưởng bộ môn: TS Trần Thị Mỹ Hạnh