PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A1- Đại học Y Hà Nội
Điện thoai: 84.43 8523798 (145)
Email: taichinhketoan@hmu.edu.vn
 
 
1.  Lãnh đạo tiền nhiệm:
 
- Kế toán trưởng, Trưởng phòng: ThS kinh tế. Phạm Xuân Thắng
 
- Kế toán trưởng, Trưởng phòng: ThS kinh tế. Lê Văn Dụng

- Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Bé; CN. Lê Thị Tuyết; CN. Đào Quốc Vương


 
2. Lãnh đạo đương nhiệm
 
- Phụ trách Phòng, Phụ trách Kế toán: ThS kế toán tài chính. Võ Mai Trang
 
- Phó Trưởng phòng: 

ThS kinh tế. Trần Thị Minh Xuân

ThS kinh tế. Nguyễn Thanh Sơn

                                                
3.  Nhân sự:
 
    17 Viên chức, lao động hợp đồng 
 
    
4.  Chức năng:
 
    Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý chiến lược phát triển, cơ chế tài chính, công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư phát triển Trường; hợp tác công tư, chương trình mục tiêu, viện trợ, quản lý sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Phòng thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp trên (Trường Đại học Y Hà Nội) và chức năng đơn vị dự toán (Văn phòng Trường Đại học Y Hà Nội).
 
5.  Thành tích đạt được:
 
     Trong những năm qua, Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu của Nhà trường, Bộ Y tế, Chính phủ.

     Đơn vị đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2017), Bằng khen Bộ Y tế (2012, 2015, 2018) và nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.