Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Địa chỉ: Nhà A1 – Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38523798 (419)
Email: tochuccanbo@hmu.edu.vn
 
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
Trưởng phòng: Lê Tư, Hoàng Nha, BS. Nguyễn Đình Thiện, BS. Nguyễn Thế Hùng, PGS. Lê Thị Oanh, PGS.TS. Lê Văn Khang 
Phó trưởng phòng: Hoàng Nha, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Quang Tuyến, BS. Nguyễn Đình Thiện, YS. Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Trực, BS. Nguyễn Thế Bồng, Phạm Văn Hiển, Lê Trọng Cứ, BS. Nguyễn Thế Hùng, YS. Lê Văn Lực, BS. Đỗ Hán, BS. Nguyễn Xuân Hoà 
II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 
Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Ngọc Minh
Phó Trưởng phòng:
- ThS. Hoàng Quốc Bảo
- ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
- ThS Bùi Thị Huyền Ngân
III. THÀNH PHẦN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
08 viên chức đương nhiệm; trong đó: 01 BSCK2, 03 thạc sĩ, 04 cử nhân.
IV. HOẠT ĐỘNG HIỆN NAY
* Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ:
+ Công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý: thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị; xây dựng các quy chế, quy định trong Nhà trường. 
+ Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: tuyển dụng, bố trí, phân công, đào tạo, bòi dưỡng, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu.
+ Công tác chế độ, chính sách, an toàn và bảo hộ lao động trong Trường: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội ...
+ Công tác an toàn và bảo hộ lao động: phối hợp kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của cán bộ, viên chức; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức.
* Khen thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
và được tặng Bằng khen của Bộ Y tế.