Tên đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: Tầng 1 - Hội Trường Lớn

- Điện thoại:

- Email:doanthanhniendhyhn@gmail.com

I. LỊCH SỬ
1. Hoàn cảnh ra đời:

Thành lập năm 1956

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về giáo dục tư tưởng trong đoàn viên, sinh viên và tuổi trẻ nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức các phong trào phục vụ công tác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện thân thể và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp như: Phong trào thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh Miền trung, các gia đình chính sách trong Hà Nội và các tỉnh lân cận; tổ chức Hội thao, hội diễn, giải bóng đá, tham gia các hoạt động chung của Cụm đoàn, Thành đoàn và Trung ương Đoàn.

III. THÔNG TIN NHÂN SỰ
A. Lãnh đạo tiền nhiệm:
Bí thư Đoàn trường: 

1. DS. Nguyễn Trung Chính - Bí thư Đoàn trường từ 1956 - 1960 (đã mất)
2. BS. Nguyễn Đoàn Hồng - Bí thư Đoàn trường từ 1960 - 1963
3. BS. Phạm Thân - Bí thư Đoàn trường từ 1963 - 1967
4. BS. Đỗ Nguyên Phương - Bí thư Đoàn trường từ 1967 - 1971
5. BS. Đinh Văn Bền - Bí thư Đoàn trường từ 1971 - 1976
6. BS. Nguyễn Quốc Triệu - Bí thư Đoàn trường từ 1976 - 1982
7. BS. Nguyễn Hữu Cốc - Bí thư Đoàn trường từ 1983 - 1989
8. BS. Trần Đức Phấn - Bí thư Đoàn trường từ 1990 - 1993
9. BS. Trần Thiết Sơn - Bí thư Đoàn trường từ 1993
10. BS. Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đoàn trường từ 1993 - 1994
11. BS. Trần Quang Mai - Bí thư Đoàn trường từ 1995 - 2000
12. ThS. Hà Quốc Hùng (2000-2006)
2. Phó bí thư:
1. BS. Phạm Mạnh Hùng (1967 - 1971)
2. BS. Đinh Hữu Dung (1976 - 1982)
3. BS. Phạm Nhật An (1983 - 1989)
4. BS. Vũ Diễn (1983 - 1989)
5. BS. Nguyễn Văn Đoàn (1983 - 1989)
6. BS. Cao Thị Anh Đào (1983 - 1989)
7. BS. Nguyễn Văn Cẩn (1993 - 1995)
8. BS. Bạch Huy Anh (1997 - 2000)
9. BS. Nguyễn Minh Lợi (1997 - 2005)
10. BS. Phan Thị Minh Ngọc (2000 - 2005)
11. BS. Phạm Tùng Sơn (2002-2006)
12. BS. Trần Thanh Tùng (2002-2006)
13. BS. Nguyễn Quốc Oai (2002-2006)
14. BS. Bùi Hoàng Thảo (2007)
2. Lãnh đạo hiện nay:
ThS Đỗ Nam Khánh - Bí thư Đoàn trường.
3. Thành phần cán bộ hiện có:
1. CN. Nguyễn Hồng Tươi - Phó Bí thư.
2. SV. Trần Thị Thùy Dung - Phó Bí thư.
3. SV. Trần Sinh Lục - Uỷ viên Thường vụ - Chủ tịch Hội sinh viên.
4. BS. Trần Thanh Tùng - Uỷ viên Thường vụ.
5. BS. Nguyễn Xuân Ngọc - Uỷ viên Ban chấp hành
6. BSNT. Phạm Minh Tuấn - Uỷ viên Ban chấp hành
7. BSNT. Nguyễn An Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành
8. SV. Trần Thu Hương - Uỷ viên Ban chấp hành
9. SV. Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên Ban chấp hành
10. SV. Nguyễn Thế Vinh - Uỷ viên Ban chấp hành
11. SV. Đặng Thu Thủy - Uỷ viên Ban chấp hành
13. SV. Nguyễn Tuyết Minh - Uỷ viên Ban chấp hành
14. SV. Phạm Khánh Hòa - Uỷ viên Ban chấp hành
15. SV. Lê Thị Thu - Uỷ viên Ban chấp hành


IV. HOẠT ĐỘNG
1. Quy mô đào tạo:
2. Thành tích đã đạt được:

2.1. Tập thể:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Cờ và nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn.
- Bằng khen của Bộ Y tế, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương.
- Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh phía Bắc: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang.
- Nhiều Cờ và nhiều bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.
- Tháng 4/2009: Huân chương lao động hạng 3.

2.2. Cá nhân:
- 01 đồng chí nguyên là Bí thư Đoàn trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- Nhiều Thầy, Cô giáo, Cán bộ đoàn có nhiều đóng góp cho thế hệ trẻ đã được Trung ương đoàn tặng Huy chương "Vì thế hệ trẻ".
- Nhiều cá nhân được Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen.

3. Những khó khăn, thuận lợi của đơn vị:
Thuận lợi: Ban chấp hành Đoàn trường vừa được kiện toàn, đội ngũ cán bộ Ban chấp hành tuổi đời đều rất trẻ, năng động.
- Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện về cơ chế và cơ sở vật chất. Các phòng ban chức năng trong toàn trường đều phối hợp tốt trong các hoạt động.