Tên đơn vị: HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ: T2 Nhà A1

Điện thoại:

Các đại biểu và hội viên Hội CCB tại Đại hội lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2010 - 2015 Hội CCB Trường ĐHY Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2010

1. Lãnh đạo hiện nay:

Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn

Phó chủ tịch: KS. Hoàng Ngọc Thanh, ThS. Lê Văn Quảng.

 

 

 

 

 

             
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn

2. Thành phần cán bộ hiện nay:

Tổng số Hội viên: 86

3. Hoạt động của đơn vị:

Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự ủng hộ nhiệt tình của BGH trường Đại học Y Hà Nội và sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Hội CCB TP Hà Nội:

- Ngày 22/12/2009 Ra mắt Hội CCB trường Đại học Y Hà Nội theo quyết định số 486/QĐ-CCB, của Hội CCB Thành phố Hà Nội;

- Sau 4 tháng, ngày 22/4/2010 "Đại hội CCB trường Đại học Y Hà Nội lần thứ nhất 2010 - 2015" được tổ chức đã bầu được 9 đ/c trong Ban chấp hành, đ/c Nguyễn Minh Sơn là Chủ tịch Hội cùng hai phó Chủ tịch.

- Khi mới ra mắt, Hội chỉ có 54 hội viên, đến nay Hội đã kết nạp được 86 Hội viên. Hội là nơi tập hợp của các hội viên mà hầu hết là lực lượng cán bộ nòng cốt của Nhà trường.

4. Nhiệm vụ của Hội CCB:
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, tăng cường đoàn kết, vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống “bộ đội cụ Hồ” tiềm năng tri thức của CCB xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tham gia các hoạt động chính trị của trường và địa phương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các TNXH, phối hợi với các đoàn thể trong trường giáo dục truyền thống cho Sinh viên và học viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIX và Nghị quyết hội nghị của BCH Thành hội lần thứ IV.

5. Một số hoạt động của Hội


Thăm viếng nghĩa trang Trường Sơn 5/2010

 


Thăm viếng nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc, Nghệ Tĩnh 5/2010