Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Địa chỉ: Nhà A1 – Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38523798 (132)
Email: dtsdh@hmu.edu.vn

I. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
 
- Trưởng phòng:  PGS.TS. BS Lê Minh Giang
 

- Phó trưởng đơn vị:

 
   PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà 
 
   Ths. Nguyễn Ngọc Long
 
II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
- Các bậc đào tạo: NCS, Cao học, BSCKII, BSCKI, BSNT, ĐHCK.
- Các hình thức đào tạo: Tập trung, tập trung từng đợt, tập trung theo chứng chỉ tại địa phương, liên kết đào tạo với nước ngoài, với các viện và bệnh viện trung ương.
 
III. THÀNH TÍCH
3.1. Số học viên hiện đang quản lý (năm học 2011-2012)
+ NCS: 329   +Cao học:   655    +BSNT:  293       +CKI tập trung: 1026
        + CKII tập trung: 134 + CKI địa phương: 267      +CKII địa phương:  66
- Liên kết với các bệnh viện TW: Với 8 bệnh viện, hơn 100 học viên CKI, CKII, BSNT. 
3.2. Số học viên đã tốt nghiệp từ 2002 - 2012 là:
+ NCS: 490      + Cao học:   2010     + BSNT:   592
                + CKI:     401      + CKII:          851 + ĐHCK:   5621
3.3. Hợp tác quốc tế:
        Đã đào tạo các học viên Lào, Campuchia, Mông cổ, Ucraina, Angola bao gồm NCS, Cao học,CKII, CKI. Có các chương trình trao đổi liên kết đào tạo với Thụy điển, Hà Lan, Australia, Italia..