Tên đơn vị: PHÒNG HÀNH CHÍNH 

Tên Tiếng Anh: General Administration Department

Địa chỉ đơn vị: Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: 84.4.38523798 (3555)

E-mail: hcth@hmu.edu.vn

 

I. Hoàn cảnh ra đời: 

Thành lập năm 1902 là phòng Hành chính, đến 1975 là phòng Hành chính tổng hợp. 

II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 

Trưởng phòng: 

Trịnh Quý Đông, Lâm Bi, Nguyễn Yến, Mai Văn Bộ, Phan Huy Chữ, Nguyễn Quang Đạt, Trần Ngọc Can, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Văn Ước, Đào Xuân Tích, Phùng Văn Hoàn, Lê Văn Hợi, Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tùng 

Phó Trưởng phòng: 

Nguyễn Sinh, Võ Xuân Khánh, Nguyễn Văn Lựu, Bùi Hữu Chuân, Đặng Đức Hậu, Bùi Văn Độ, Nguyễn Ngọc Thảo, Bùi Văn Dậu, Trần Mạnh Hải, Hoàng Ngọc Thanh, Ngô Thị Kim, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Thu Thuỷ, Vũ Thị Phượng, Nguyễn Ngọc Diệp

III. Lãnh đạo hiện nay: 

- Phụ trách phòng:       BSNT. Vũ Quốc Đạt

- Phó trưởng phòng:   

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Thùy Linh

- Thành phần cán bộ hiện nay: 10 Viên chức (1 kiêm nhiệm Viên chức quản lý, 1 kiêm nhiệm 50%) và 04 lao động hợp đồng; trong đó có 1 Tiến sỹ, 4 Thạc sỹ, 7 Cử nhân, 1 cán sự và 1 nhân viên khác.

IV. Chức năng của phòng:

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về những lĩnh vực công tác sau: công tác hành chính - văn thư, công tác kế hoạch - tổng hợp, công tác lễ tân. Phòng đảm nhận công việc, trực tiếp phục vụ theo sự chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

V. Các nhiệm vụ chính của phòng:

1. Nhiệm vụ hành chính - văn thư lưu trữ:

          - Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax từ các nơi gửi về Trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các bộ phận chức năng liên quan để xử lý, giải quyết.

          - Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình của các đơn vị và cá nhân trong Trường gửi đến xin chữ ký hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

          - Chuyển công văn, tài liệu, thư tín của các đơn vị trong Trường cho các nơi ngoài Trường (và ngược lại). Chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và nước ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.

- Phối hợp với Phòng Tuyên huấn đặt mua, tiếp nhận và phân phối báo chí đến các đơn vị trong Trường.

          - Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

          - Quản lý và sử dụng con dấu của Trường theo đúng quy định của Pháp luật và của Hiệu trưởng.

          - Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác Văn thư - lưu trữ.

          - Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường.

          - Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các chủ trương công tác chung của Trường.

          - Theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường  để chuyển đến địa chỉ cần thiết. Phối hợp với Phòng TCCB, với các Phòng chức năng và hệ thống Thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ kế hoạch - tổng hợp:

          - Là đầu mối và phối hợp với các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của Nhà trường.

          - Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động chung của các đơn vị và toàn Trường.

          - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch, các chương trình, dự án, hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động chung của Trường.

          - Tổng hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch của các đơn vị trong toàn Trườn; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Trường; đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

          - Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng làm việc trong Hội nghị giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm.

          - Tổ chức các Hội nghị phổ biến, triển khai chương trình công tác; Hội nghị chuyên đề theo định kỳ hoặc đột xuất; các Hội nghị sơ kết, tổng kết; báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê, tổng hợp theo yêu cầu cấp trên.

          - Xây dựng Kế hoạch công tác năm, lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

3. Nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết:

- Quản lý cơ sở vật chất, được phép mua sắm một số văn phòng phẩm, tạp phẩm, vật tư trang thiết bị làm việc và đảm bảo yêu cầu vật chất phục vụ mọi hoạt động, công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

          - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác để bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, tiếp khách của Trường.

          - Chuẩn bị, in ấn các loại công văn, tài liệu, văn kiện phục vụ cho công tác chung của Trường.

          - Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Trường công tác, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc. Phối hợp với  Phòng Hợp tác Quốc tế thực hiện kế hoạch lễ tân đối với khách nước ngoài đến làm việc tại Trường.

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Tuyên huấn, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các đơn vị khác thực hiện kế hoạch lễ tân tại các cuộc hội họp tập thể trong Trường.

          - Thực hiện các công việc hiếu, hỉ  theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

          - Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng, xã giao với các cơ quan ngoài Trường, các cơ quan cấp trên theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường giao.

VI. Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong phòng:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ (kiêm nhiệm nếu có)

Ngạch/ CDNN

Công việc được giao

1

Vũ Quốc Đạt
(kiêm nhiệm)

18-3-84

Giảng viên BM Truyền nhiễm, Phó Giám đốc TT Khảo thí, Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp

Giảng viên hạng III

 - Phụ trách chung các mảng công tác của Phòng: hành chính, kế hoạch tổng hợp, văn thư lưu trữ, đối ngoại trong nước, lễ tân khánh tiết, quản lý phòng Truyền thống.

- Phụ trách công tác KHTH của Phòng; tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn phát triển Trường.

- Phụ trách mảng công việc liên quan đến tài chính do Phòng thực hiện.

- Phụ trách triển khai, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Phòng.

- Phụ trách tổ chức các ngày Lễ, kỉ niệm của Trường do Phòng HCTH làm đầu mối.

- Phụ trách việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết của Trường.

- Tham gia Giao ban BGH và Giao ban công tác tuần.

- Chỉ đạo, kiểm tra các công việc khác của Phòng: Thư ký cuộc họp của ban giám hiệu; nội dung các văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo, kết luận của BGH đến các đơn vị.

- Ký sao y, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, văn bản do Nhà trường ban hành theo quy định.

- Thực hiện công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.

2

Nguyễn Thị Thu Hà

27-12-70

Phó trưởng phòng HCTH

Chuyên viên chính

- Trực tiếp phụ trách công tác:

+ Lưu trữ

+ Phòng Truyền thống

+ Đội MC

+ Tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt

+ Ngoại giao với các đơn vị ngoài Trường

+ Đối ngoại trong nước các dịp kỷ niệm: 27/2, 21/6, 19/8…

+ Kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường, của Phòng

+ Xuất bản lịch tuần của Trường, lịch tuần của Phòng

+ Thư ký Giao ban tuần

+ Ký sao y

+ Tập huấn công tác hành chính, văn thư lưu trữ, MC

+ Cơ sở vật chất của Phòng.

+ In ấn tài liệu

- Thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

- Tham gia chỉ đạo, kiểm tra công tác Thư ký cuộc họp và nội dung các văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo, kết luận của BGH đến các đơn vị.

- Phối hợp trong hoạt động lễ tân khánh tiết.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng và Ban Giám hiệu phân công.

3

Nguyễn Thùy Linh

20-12-85

Phó Trưởng phòng HCTH,  Phụ trách Văn phòng Phân hiệu Thanh Hóa

Chuyên viên chính

- Tham gia phụ trách công tác Kế hoạch tổng hợp: triển khai thực hiện các báo cáo định kì, xây dựng các kế hoạch trung hạn và dài hạn của Trường.

- Trực tiếp phụ trách công tác văn thư: quản lý con dấu, quản lý và phân luồng công văn đi - đến, luân chuyển văn bản; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Văn thư hàng năm.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp nhận văn bản (kiểm tra thể thức, nội dung) trình ký BGH.

- Trực tiếp phụ trách công tác ISO, xây dựng các quy trình công việc.

- Trực tiếp phụ trách công tác Cải cách hành chính của Trường.

- Tham gia phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Phòng: đăng tải thông tin nội bộ và ý kiến kết luận của BGH, thư mục HCTH trên website, phần mềm hành chính văn thư.

- Trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất của Ban Giám hiệu.

- Trực tiếp phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của Phòng.

- Trực tiếp phụ trách công tác thông tin liên lạc, tổng đài, danh bạ điện thoại.

- Tham gia phụ trách công tác thư ký cuộc họp của BGH.

- Trực tiếp phụ trách công tác lễ tân khánh tiết của Trường, tổ chức các buổi lễ, sự kiện: Lễ Khai giảng, Hội nghị CCVC&NLĐ, Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết Âm lịch, ngoại giao sự kiện đột xuất nội bộ trong Trường.

- Kiêm nhiệm Phụ trách Văn phòng Phân hiệu Thanh Hóa.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng và Ban Giám hiệu phân công.

4

Ngô Văn Chiến

18-12-80

 

Nhân viên

- Nhân bản các văn bản, tài liệu và chuyển đến các cá nhân và đơn vị trong toàn Trường (khi cần thiết).

- Lập và quản lý sổ đăng ký công văn, tài liệu gửi đi, gửi đến các đơn vị trong toàn Trường.

- Quản lý công văn đi, đến của Phòng.

- Tham gia quản lý con dấu của Trường.

- Tham gia cập nhật danh bạ điện thoại và email của cá nhân và đơn vị trong toàn Trường.

- Sắp xếp vị trí chỗ ngồi, điểm danh đại biểu một số cuộc họp của Trường theo chỉ đạo.

-  Đầu mối lập dự trù, tiếp nhận và bàn giao văn phòng phẩm cho CBVC của Phòng.

- Đầu mối gửi văn bản đi qua hệ thống Voffice;

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng.

- Tham gia phần mềm quản lý văn bản: tập hợp, scan văn bản, chuyển văn bản đi đến các đơn vị qua email.

- Tham gia công tác lưu trữ: vận chuyển, sắp xếp tài liệu tại kho.
- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công

5

Nguyễn Thị Thùy Dung

05-06-83

 

Chuyên viên (HĐ)

- Đầu mối công tác Thi đua - Khen thưởng của Phòng.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng.

- Chịu trách nhiệm trực Tổng đài điện thoại, cập nhật danh bạ điện thoại toàn Trường; theo dõi việc sử dụng và hoàn thiện thủ tục thanh toán tiền điện thoại của Trường;

- Chịu trách nhiệm vào sổ Công văn đi của Trường;

- Tham gia tổ chức các hoạt động chúc mừng các đơn vị có liên quan đến Trường (21/6).

- Tham gia công tác lưu trữ: xây dựng kế hoạch công tác lưu trữ hàng năm; quản lý hồ sơ lưu trữ đảm bảo an toàn, hiệu quả; thu thập, bổ sung tài liệu từ các đơn vị vào kho lưu trữ; phân loại, vệ sinh, sắp xếp và thống kê tài liệu lưu trữ trong kho;

- Đầu mối scan và lưu trữ văn bản đi của Trường,

- Tham gia công tác số hóa tài liệu

- Phục vụ các đơn vị vào kho Lưu trữ tra cứu tài liệu.

- Điều phối CBVC trong phòng đi làm nhiệm vụ trông thi theo điều động của TCCB;

- Tham gia công tác Cải cách hành chính.

- Tham gia thư ký cuộc họp giao ban Phòng;

- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

6

Lưu Thị Hạnh

28-12-83

 

Cán sự (HĐ)

- Đầu mối tiếp nhận văn bản đến Trường qua đường công văn thường, qua mạng (của BYT, BGD&ĐT) và qua email (BGD&ĐT); lập sổ quản lý, làm phiếu xử lý văn bản đến trình Lãnh đạo Phòng phân luồng xử lí.

- Tham gia các hoạt động lễ tân khánh tiết, các buổi lễ, sự kiện: Lễ Khai giảng, Hội nghị CCVC&NLĐ, Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết, ngoại giao sự kiện đột xuất nội bộ trong Trường.

- Tiếp nhận văn bản, kiểm tra thể thức, trình ký và trả văn bản cho các đơn vị sau khi BGH phê duyệt.

- Đầu mối quản lý văn phòng phẩm, vật tư trang thiết bị phục vụ công việc của Ban Giám hiệu.

- Tham gia công tác Thi đua - Khen thưởng của Phòng.

- Tham gia công tác lễ tân của Trường.

- Tham gia gửi văn bản đi qua hệ thống Voffice;

- Tham gia thư ký các cuộc họp giao ban của Phòng;

- Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Phòng và của Trường;

- Tham gia đăng tải thông tin nội bộ và ý kiến kết luận của BGH.

- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

7

Nhữ Thành Hưng

02-11-81

 

Chuyên viên

- Tham gia công tác Kế hoạch tổng hợp: triển khai thực hiện các báo cáo định kì, xây dựng các kế hoạch trung hạn và dài hạn của Trường.

- Đầu mối công tác Công nghệ thông tin của Phòng: thư mục HCTH trên website; phần mềm quản lý văn bản trực tuyến. Quản trị hệ thống lịch tuần online, phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường và đơn vị cung cấp phần mềm để cập nhật, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Đầu mối làm thông cáo báo chí; mời và tiếp báo chí của Trường.
- Đầu mối tổ chức các hoạt động chúc mừng các đơn vị có liên quan đến Trường (21/6, 19/8).

- Tham gia tổ chức các buổi họp, Hội nghị của Trường (HN cán bộ chủ chốt, 27/2)

- Đầu mối hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo quy định các khoản chi tiếp khách của BGH hàng năm.

- Lập sổ theo dõi, quản lý tài sản của Phòng và Ban Giám hiệu.
- Tham gia thiết kế, in ấn Thư mời, Giấy mời, Thiếp chúc mừng, Thư cảm ơn...

- Tham gia thu thập hình ảnh các sự kiện, làm clip trình chiếu tại các cuộc họp Giao ban tuần

- Đầu mối xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường.

- Tham gia thư ký cuộc họp BGH chủ trì, thư ký họp giao ban An ninh - Trật tự của Trường.

- Tham gia công tác Phòng cháy chữa cháy của Trường.

- Tham gia công tác lưu trữ (phần mềm, số hóa tài liệu…)

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

8

Phạm Thị Thu Huyền

29-06-93

 

Chuyên viên (HĐ)

- Đầu mối thực hiện các công việc liên quan đến Cải cách Hành chính Trường ĐHYHN: lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các báo cáo định kì, các kế hoạch trung hạn và dài hạn của Trường.

- Tham gia công tác ISO

- Đầu mối đăng tải thông tin nội bộ và ý kiến kết luận của BGH.

- Tham gia tiếp nhận văn bản đến Trường; lập sổ quản lý, làm phiếu xử lý văn bản đến trình Lãnh đạo Phòng phân luồng xử lí.

- Tham gia các hoạt động lễ tân khánh tiết, các buổi lễ, sự kiện: Lễ Khai giảng, Hội nghị CCVC&NLĐ, Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết Âm lịch, ngoại giao sự kiện đột xuất nội bộ trong Trường.

- Đầu mối điều phối các hoạt động giới thiệu Phòng Truyền thống của Trường.

+ Lập dự trù kinh phí cho Phòng Truyền thống hàng năm (duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, cập nhật tư liệu…)

+ Chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin và cập nhật thông tin, trưng bày hiện vật tại phòng Truyền thống.

+ Tham mưu kiện toàn Nhóm giới thiệu phòng Truyền thống; Kết hợp với Phòng CTSV lên lịch học cho sinh viên Y1; Phân công đón các đoàn khách tham quan theo yêu cầu của BGH và đề nghị của đơn vị

- Hỗ trợ tiếp nhận văn bản của các đơn vị gửi đến trình xin ý kiến của Ban Giám hiệu.

- Tham gia thư ký các cuộc họp của Ban Giám hiệu.

- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

9

Phạm Thị Nga

30-09-79

 

Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Trường theo quy định;
- Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản lại lần cuối và kiểm soát số bản trước khi đóng dấu phát hành;

- Lập sổ theo dõi Quyết định đi;

- Đầu mối tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí chứng thực sao y bản chính;

- Tiếp nhận và phân loại sơ bộ văn bản đến của trường;
- Tiếp nhận và phân phối báo, tạp chí đến các đơn vị;

- Theo dõi, thanh toán việc gửi công văn tài liệu của trường theo đường bưu điện;

- Xác nhận giấy đi đường cho khách và học viên đến học tập và liên hệ công tác tại trường;

- Lên kế hoạch và điều phối cử CBVC đi đám hiếu của nhà trường theo tuần (phối hợp với công đoàn trường);

- Theo dõi việc nghỉ phép của CBVC trong phòng và lập bảng chấm công hàng tháng gửi phòng TCCB;

- Bán và thu hồ sơ thầu của Trường;

- Tổ trưởng công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

10

Nguyễn Văn Trọng
(kiêm nhiệm)

06-06-83

 

Chuyên viên

- Đầu mối vận hành hoạt động của màn hình tại sảnh A1.

- Tham gia thu thập hình ảnh các sự kiện, làm clip trình chiếu tại các cuộc họp Giao ban tuần.

- Tham gia công tác phòng Truyền thống

- Đầu mối chụp ảnh tư liệu các cuộc Hội, Họp có sự tham gia của Lãnh đạo Nhà trường và yêu cầu của công việc.

- Tham gia thiết kế, in ấn Thư mời, Giấy mời, Thiếp chúc mừng, Thư cảm ơn...

- Quản lý các tư liệu phim, ảnh của Nhà trường và Phòng.

- Tham gia tổ chức các hoạt động chúc mừng các đơn vị có liên quan đến Trường (19/8).

- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết của Nhà trường.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

11

Bùi Thị Hải Yến

15-03-82

 

Chuyên viên

- Đầu mối công tác lưu trữ của Trường: xây dựng kế hoạch công tác lưu trữ hàng năm.

- Đầu mối công tác số hóa tài liệu lưu trữ

- Xây dựng kinh phí cho công tác lưu trữ hàng năm.

- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác lưu trữ;

- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ, đề xuất phương án quản lý hồ sơ lưu trữ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Sưu tầm tài liệu lưu trữ về Trường ĐHYHN;

- Tổ chức Tiêu hủy tài liệu lưu trữ;

- Thu thập, bổ sung tài liệu từ các đơn vị vào kho lưu trữ;
- Phân loại, vệ sinh, sắp xếp và thống kê tài liệu lưu trữ trong kho;

- Lập sổ theo dõi và Phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường.

- Thư ký một số cuộc họp do phòng HCTH ghi biên bản.

- Tham gia tổ chức kiểm tra, tập huấn công tác văn thư lưu trữ.
- Tham gia công tác văn thư.

- Tham gia công tác lễ tân khánh tiết.

- Tham gia công tác ISO

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công