Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC  HỌC VIÊN SINH VIÊN VÀ KÝ TÚC XÁ

Địa chỉ đơn vị: Tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.38523798 (129)

Email: cthssv@hmu.edu.vn

1. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:

Phạm Khắc Hiển, Trương Xuân Trọng, Nguyễn Ngọc Lâm,

Trưởng phòng tiền nhiệm: Vũ Diễn.

2. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:

Trưởng Phòng: BS. Phạm Tùng Sơn

BS. Phạm Tùng Sơn

Năm đảm nhận vị trí lãnh đạo của đơn vị: 2020

Phó Trưởng phòng

- ThS . Phạm Thị Minh Ngọc

Phạm Minh Đức

- CN Trương Thanh Hà

 

Năm đảm nhận vị trí lãnh đạo của đơn vị: 2018

3. Thành phần cán bộ hiện nay:

01 tiến sĩ

01 thạc sĩ

01 bác sĩ chuyên khoa II

02 bác sĩ

03 cử nhân

01 trung cấp

4. Quy mô đào tạo

- Số lượng đào tạo đại học hiện nay:

TT

Ngành đào tạo

Số lượng sinh viên

1

Bác sĩ đa khoa

2806

2

Bác sĩ Y học Cổ truyền

199

3

Bác sĩ Răng hàm mặt

701

4

Bác sĩ Y học Dự phòng

198

5

Cử nhân Y tế Công cộng

156

6

Cử nhân Điều dưỡng

354

7

Cử nhân Kỹ thuật Y học

161

8

ĐHTC- CNĐD

471

9

Tổng số

5046

5.Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001 đến nay)

a. Thành tích tập thể:

1. Đã có thành tích đạt giải khuyến khích hội diễn Văn nghệ (2004 - 2005).

2. Giải ba: Đồng ca- Hợp xướng hội diễn văn nghệ năm học 2005 – 2006.

3. Giải ba: Hội diễn Văn nghệ năm học 2005 – 2006

4. Tổ Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2006 – 2007

5. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm học 2007 – 2008.

6. Tổ Công đoàn phòng CTHSSV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn năm học 2009 – 2010.

  b. Thành tích cá nhân:

 

1. TS. Phạm Ngọc Minh: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010
2. Cán sự. Nguyễn Thị Hải: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007-2008