Tên đơn vị: QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Địa chỉ: Nhà A1 – Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38523798 (120)
Email: nckh@hmu.edu.vn
 

 

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ:
Từ trước năm 1965, tổ quản lý NCKH biên chế chung với phòng Giáo vụ. Đến cuối năm 1965, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ trường Đại học Y Hà Nội được thành lập. Năm 1978 đến 1982, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo và quản lý công tác NCKH của trường còn có nhiệm vụ bồi dưỡng, tuyển chọn, quản lý nghiên cứu sinh trong nước với tên Phòng quản lý NCKH và đào tạo sau đại học. Sau 1982, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo và quản lý công tác khoa học công nghệ của toàn trường.
* Các trưởng phòng tiền nhiệm: GS.TS. Nguyễn Đoàn Hồng; PGS. Dương Hữu Lợi; GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn; GS.TSKH. Nguyễn Văn Dịp; PGS.TS. Nguyễn Văn Tường.
 
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
BS. Vũ Huy Hùng; BS. Nguyễn Duy Hiền; TS. Đặng Đức Hậu.
 
II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
 
- Trưởng phòng:
  PGS. TS. BS Trần Huy Thịnh
 
 
 
- Phó trưởng phòng: 
     TS. Nguyễn Thanh Bình
      ThS. Tống Thị Khuyên
 
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ THÀNH TÍCH
 
     Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của trường Đại học Y Hà Nội, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được thực hiện và duy trì với những mức độ khác nhau tuỳ theo nhiệm vụ từng giai đoạn. Trước năm 1965, tổ Quản lý NCKH nằm trong phòng Giáo vụ của trường. Từ cuối năm 1965 phòng Quản lý NCKH chính thức trở thành phòng độc lập trực thuộc Ban giám hiệu. Từ năm 1978 đến năm 1982, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo và quản lý công tác khoa học kỹ thuật trong toàn trường phòng còn có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, tuyển chọn và quản lý nghiên cứu sinh trong nước. Sau năm 1982, nhiệm vụ của phòng Quản lý NCKH tập trung chỉ đạo và quản lý công tác khoa học, xuất bản các ấn phẩm liên quan đến các công trình NCKH của nhà trường. Dưới sự chỉ đạo chung của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học là đơn vị có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khoa học của toàn trường, một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của trường Đại học nói chung, của trường đại học Y Hà Nội nói riêng. Nhiệm vụ trọng tâm của phòng quản lý Khoa học & Công nghệ NCKH:
• Tư vấn cho thường trực Hội đồng KHGD xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch NCKH cho từng giai đoạn.
• Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong toàn trường: cả cán bộ và sinh viên.
• Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt khoa học ngành, quốc gia và quốc tế.
• Xuất bản các ấn phẩm khoa học đăng tải kết quả các công trình NCKH của cán bộ, học viên và
sinh viên trong toàn trường.
• Tổ chức cho sinh viên và cán bộ trẻ tham gia các giải Sinh viên NCKH của Bộ giáo dục & đào tạo, giải Vifotec và Hội nghị Khoa học tuổi trẻ Y - Dược toàn quốc.
• Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước xây dựng, triển khai các hợp đồng nghiên cứu.
• Đề xuất và tổ chức xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật ở các cấp.
• Tham gia tổ chức xét duyệt đề nghị công nhận các chức danh khoa học (Giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư).
• Chụp và ghi hình các hoạt động của nhà trường làm tư liệu và những minh hoạ phục vụ giảng dạy.
Trên cơ sở nhiệm vụ đó, cán bộ phụ trách phòng qua các thời kỳ đã được đề bạt và trưởng thành như sau:
1966 - 1975:
GS.TS. Nguyễn Đoàn Hồng: Trưởng phòng (Hiện nay đã nghỉ hưu).
PGS. Dương Hữu Lợi: Phó trưởng phòng
1976 - 1978:
* Quyền trưởng phòng PGS. Dương Hữu Lợi (Hiện nay đã nghỉ hưu).
* Phó trưởng phòng: BS. Vũ Huy Hùng (Hiện nay đã nghỉ hưu).
1979 - 1984:
* Trưởng phòng: GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn. Nguyên là Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo – Bộ Y tế.
* Phó trưởng phòng:
• BS. Nguyễn Duy Hiền.
• TS. Đặng Đức Hậu. Nguyên là chủ nhiệm Bộ môn Toán - ĐHYHN
1984 - 1994:
* Trưởng phòng: GS.TSKH. Nguyễn Văn Dịp. Nguyên là Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế. 
* Phó trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Văn Tường
1994 - 1999:
* Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Văn Tường. Nguyên Phó hiệu trưởng - Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng vụ Khoa học & Đào tạo Bộ Y tế.
* Phó trưởng phòng: BS. Nguyễn Duy Hiền (Hiện nay đã nghỉ hưu).
* Năm 1998 bổ sung phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Ngọc Hùng
1999 đến nay: 
* Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng 
* Phó trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Vựng
Biên chế hiện nay của phòng có tổng số 9 cán bộ, trong đó có 02 PGS.TS, 01 thạc sĩ, 05 cán bộ có trình độ đại học, 01 kỹ thuật viên phục vụ ghi hình và chụp ảnh.
Với những nhiệm vụ cụ thể và lực lượng cán bộ đó, được sự giúp đỡ của các đơn vị và cán bộ trong toàn trường, những thành tích nổi bật đáng được ghi nhận trong thời gian qua gắn liền với sự đóng góp của tất cả các cán bộ, nhân viên phòng Quản lý NCKH:
• Trong 12 cụm công trình Y - Dược được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 1996 có 8 cụm công trình là của cán bộ trường Đại học Y Hà Nội.
• Trong 4 công trình khoa học Y Dược được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học Công nghệ năm 2000 có 2 công trình là của cán bộ trường ĐHYHN. Trong 20 công trình được tặng giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ năm 2000 có 8 công trình là của cán bộ trường ĐHYHN.
- Về quy mô, một đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2002 được đầu tư hơn cả tổng số kinh phí của một giai đoạn trước đó (1996 - 2000).
- Về phạm vi thì các đề tài giai đoạn gần đây (1996 – 2000 và 2001 - 2005) không chỉ hạn chế trong giới hạn của bốn bức tường các phòng thí nghiệm của nhà trường, bệnh viện mà vươn tới các vùng miền quê, rừng núi, hải đảo trên khắp tổ quốc: từ Hà Nam, Thái Bình đến Tây Nguyên; từ Thái Nguyên, Bắc Cạn đến An Giang, Đồng Tháp. Đồng thời, cán bộ tham gia không chỉ của Nhà trường mà là sự tham gia của các trường Đại học Quân - dân y trên toàn quốc, của các bệnh viện từ trung ương đến địa phương để cùng nhau thực hiện một dự án/ đề tài. 
- Về các loại hình thì đa dạng từ thí nghiệm trong các labô chuyên sâu đến các nghiên cứu ứng dụng trên cộng đồng, bệnh viện; từ những nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phục vụ xã hội.
Với kết quả đó, nhiều đề tài được đánh giá xuất sắc với ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao như đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm, sự tác động và mối liên quan giữa môi trường - sức khoẻ và mô hình bệnh tật của nhân dân ở một số vùng kinh tế quan trọng, đề xuất các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng" do PGS. Tôn Thất Bách làm chủ nhiệm. Dự án điều tra cơ bản về chỉ tiêu sinh học người Việt Nam do GS. TSKH Lê Nam Trà làm chủ nhiệm là cơ sở cho việc xuất bản cuốn Hằng số sinh học người Việt Nam đầu thế kỷ 21. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu tác động của môi sinh bị ô nhiễm đến sức khoẻ cộng đồng được các nhà khoa học quốc tế và trong nước đánh giá cao. Dự án sản xuất viên Uphamorin phục vụ công tác điều trị là kết quả của nghiên cứu cơ bản về cây Nhàu của GS. TSKH Phan Thị Phi Phi càng làm cho tính đa dạng và phong phú của các đề tài giai đoạn 2001 – 2005.
Công tác xuất bản đã đóng góp không nhỏ cho hoạt động khoa học công nghệ. Nhờ chủ động được công tác xuất bản nên hầu hết các kết quả nghiên cứu được kịp thời công bố không chỉ cho các bạn đọc trong nước mà cả quốc tế. Các tuyển tập công trình và Tạp chí Nghiên cứu Y học đã trở thành thân quen với nhiều độc giả là các nhà khoa học, học viên và sinh viên sau đại học của trường và trong ngành y tế.
Hợp tác Quốc tế trong những năm qua đã góp phần không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng các đề tài/ dự án. Cho đến nay đã có nhiều nước, nhiều tổ chức Quốc tế không chỉ hợp tác với trường về đào tạo mà cả về nghiên cứu khoa học như Pháp, Mỹ, Hà Lan, Thuỵ Điển, Nhật, Hàn Quốc, Canada, Anh và Trung Quốc.
Ngoài ra, kết quả hoạt động KHCN đã giúp nhiều cán bộ của trường cùng như của ngành được phong các chức danh GS, PGS. Qua 4 đợt phong tặng, đến nay số lượng GS, PGS được phong lên đến hàng trăm. Số cán bộ đó góp phần tăng cường lực lượng cán bộ khoa học để đáp ứng nhiệm vụ nặng nề của trường Đại học Y Hà Nội nói riêng, của ngành y tế Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Ngoài những thành tích mà Nhà nước đã trao tặng về KHCN còn có 81 cán bộ được tặng thưởng Huy chương về KHCN của Bộ KHCN & MT năm 2000, 75 giải thưởng của cán bộ trẻ tại hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Y - Dược toàn quốc, 23 giải thưởng của sinh viên tham gia NCKH và giải thưởng Vifotec của Bộ GD - ĐT, giải Nhất tại triển lãm lao động sáng tạo về KHCN do thành phố Hà Nội tổ chức vào năm 2001, bằng khen của Bộ Y tế về thành tích hoạt động năm 2000, 2002 của phòng, Bằng khen Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2003, Bằng khen của Chính Phủ 2004. Có được những thành tích to lớn đó không thể thiếu được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, sự ủng hộ của các phòng ban chức năng và toàn thể cán bộ của nhà trường cũng như sự thống nhất đoàn kết cao của tập thể cán bộ của phòng trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của nhà trường nói chung.