Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ đơn vị:

Điện thoại đơn vị:

Email:

 

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI
Ngay sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương mở lại một số trường Đại học nhằm đào tạo nhân tài và đào tạo cán bộ khoa học phục vụ cách mạng. Trong đó có Trường Đại học Y Dược cách mạng ra đời vào ngày 15/11/1945. Cùng với sự ra đời của nhà trường, Phòng Quản Trị cũng được thành lập và trở thành bộ phận quan trọng góp phần vào thành tích to lớn trong sự phát triển của nhà trường.

II. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
Trưởng Phòng: Trịnh Quý Đông, Ngô Vị Kha, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Văn Lộc, Trương Xuân Hương, Bùi Văn Dậu, Hoàng Ngọc Thanh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Lê Hồng, Lê Thị Lý, Nguyễn Đức Dục, Lê Văn Doanh

III. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
Phụ trách Phòng: BS.CN.  Nguyễn Văn Cẩn

 

Phó Trưởng phòng:

- CN. Nguyễn Lê Việt

- ThS. Đỗ Công Khang

 

IV. THÀNH PHẦN CÁN BỘ HIỆN NAY:

Bao gồm 4 tổ:

1. Tổ hành chính:
-Tổ trưởng: CN. Lê Thị Tuyết
- Cấp phát văn phòng phẩm, tạp phẩm, mua sắm vật tư thông dụng và sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.

2. Tổ xe:
Tổ trưởng: Đồng chí Phạm Văn Tuyên.

3. Tổ giảng đường:
Tổ trưởng: KS. Nguyễn Minh Sơn.

4. Tổ in:
Tổ trưởng: KS. Vũ Quang Dũng.