PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Tên đơn vị (tiếng Anh): Department of Information Technology

Địa chỉ đơn vị: Phòng 319, Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38523798 # 3166, 3149;

Emailcntt@hmu.edu.vn

 
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

     Phụ trách: TS. Trịnh Văn Tuấn

II. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

    Trưởng phòng:            TS. Lê Thị Ngọc Anh

    Phó Trưởng phòng:     ThS. Phạm Thành Nguyên

III. NHÂN SỰ

      Có 13 cán bộ viên chức trong đó : 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ, 05 Kỹ sư, 04 Cử nhân

1. TS. Lê Thị Ngọc Anh

2. ThS. Phạm Thành Nguyên

3. ThS. Nguyễn Cao Trào

4. KS. Lê Thị Thanh Bình

5. KS. Nguyễn Minh Sơn

6. KS. Nguyễn Văn Mác

7. KS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

8. ThS. Dương Quốc Huy

9. KS. Trần Xuân Bình

10.CN Trần Thị Mai Thanh

11. CN Trần Thị Lan

12. CN Phạm Hữu Linh

13. Trịnh Tuấn Linh

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường. Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động chung của

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Đã thực hiện 01 đề tài tiềm năng cấp nhà nước.

- Các cán bộ đơn vị đồng chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố và tham gia 02 đề tài cấp bộ.

- Tham gia các hoạt động hợp tác nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực VNTT y tế.

- Tham gia tư vấn kỹ thuật cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2016.

- Vận hành hệ thống thư viện ảo phục vụ cho các cơ sở đào tạo ngành y tế.

- Tham gia các phong trào thể dục thể thao và đạt được các giải thưởng do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục tổ chức.