Hiện nay nhà trường có 8 Trung tâm bao gồm:

- Trung tâm nghiên cứu và đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp

Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội

- Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm phát triển chương trình và tư vấn nhân lực y tế

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Trung tâm Dược lý lâm sàng