Tên đơn vị: Ban Khắc phục hậu quả chất độc hoá học sử dụng trong chiến tranh đối với sức khoẻ con người (Ban 10-80). Tiền thân là Uỷ ban Quốc gia điều tra hậu quả chất hoá học dùng trong chiến tranh Việt Nam (Uỷ Ban 10-80)
Tên đơn vị (tiếng Anh): Division of mitigation of the consequences of the chemicals used during the war on human health (10-80 Division)

Logo đơn vị:
Địa chỉ đơn vị: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35583760;04.8583017/ Fax: 04.35583758
Email: 1080division.hmu@gmail.com
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:

GS. Tôn Thất Tùng
(Chủ tịch Uỷ Ban 10-80 từ năm 1980 -1982)
GS. Hoàng Đình Cầu
(Chủ tịch Uỷ Ban 10-80 từ năm 1982 - 2000)
GS. Lê Cao Đài
(Uỷ viên thường trực từ năm 1985 – 1995)
BS. Trần Mạnh Hùng
(Trưởng Ban 10-80 từ năm 2001-2006)
II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:
Phụ trách ban: PGS.TS Lê Minh Giang
Phó Trưởng ban: ThS. Ngô thị Minh Tân
III. THÀNH PHẦN CÁN BỘ HIỆN NAY:
Số lượng cán bộ cơ hữu và kiêm nghiệm 10 cán bộ:
1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng
2. TS. Lê Thị Hồng Thơm
3. BSCKII. Lê Thị Thái Hằng
4. ThS. Phạm Văn Thức
5. TS. Đặng Đức Nhu
6. ThS. Trần Thị Hảo
7. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh
8. CN. Ngô Thị Minh Tân
9. Phùng Xuân Toàn
10. Lê Kim Chi
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ:
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học:
* Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị:
Theo Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 16/10/2001 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban 10-80, hướng nghiên cứu chính của Ban 10-80 là:
- Tổ chức, thu thập tài liệu, nghiên cứu và điều tra về cuộc chiến tranh hoá học của Mỹ ở Việt Nam, đặc biệt về chất độc màu Da cam.
- Kiến nghị chính sách và biện pháp cứu chữa nạn nhân bị nhiễm độc, xử lý tác hại của chất độc hoá học với môi trường sinh thái, chuẩn bị tài liệu khoa học để tố cáo trước dư luận thế giới.
* Những thành tựu chính trong nghiên cứu khoa học
- Tổ chức, trực tiếp tham gia và điều hành: Trên 80 công trình nghiên cứu dịch tễ học, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở điều tra hậu quả sức khoẻ ở cộng đồng dân cư phơi nhiễm: 
- Hậu quả với sức khỏe, mô hình bệnh tật, các bệnh lý liên quan phơi nhiễm chất Da cam/Dioxin;
- Hậu quả với sức khỏe sinh sản, các tai biến sản khoa và sinh con dị tật bẩm sinh ở thế hệ người phơi nhiễm, thế hệ con cháu;
- Sự biến đổi một số chỉ số miễn dịch, sinh hóa, nội tiết, chức năng gan, biến đổi gen…
Các nghiên cứu đã đưa ra được các kết luận rõ ràng về hậu quả với sức khoẻ người phơi nhiễm, trong đó có những điểm mới từ thực tế ở Việt Nam mà từ trước đến nay ít được đề cập đến hoặc đề cập nhưng chưa đầy đủ.
Song song với điều tra cơ bản, Ban 10-80 luôn chú trọng công tác khắc phục hậu quả như thử nghiệm điều trị nâng cao thể trạng, cải thiện sức khỏe người phơi nhiễm bằng các chế phẩm y học cổ truyền, ứng dụng các bài tập dân gian cho nhiều khoá cựu chiến binh. Tiến hành các điều tra lập hồ sơ nạn nhân chất Da cam, cung cấp chứng cứ khoa học cho vụ kiện đòi bồi thường cho nạn nhân chiến tranh hoá học Việt Nam.
Điều tra khảo sát môi trường, phát hiện các điểm nóng mới ô nhiễm chất Da cam/Dioxin, cùng phối hợp đề xuất giải quyết hậu quả với môi trường, thực nghiệm trồng lại rừng nội địa, xây dựng mô hình thí điểm lâm ngư kết hợp nuôi tôm, sản xuất đường từ cây dừa nước…
- Tổ chức Hội thảo về hậu quả chiến tranh hoá học: Hội thảo quốc gia Hà Nội 1986, Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh năm 1983 và Hội thảo Quốc tế lần thứ hai tại Hà Nội năm 1993.
- Xuất bản tài liệu các Hội thảo; Bộ Kỷ yếu công trình tổng kết nghiên cứu giai đoạn 1980-2000 về chất Da cam/Dioxin, các giải pháp khắc phục; Tài liệu “Môi trường Việt Nam sau 30 năm chiến dịch Ranch Hand”,…
- Xây dựng Bộ bản đồ băng rải chất diệt cỏ/chất độc hoá học chiến tranh toàn miền và bản đồ băng rải các tỉnh miền Nam Việt Nam; Bộ bản đồ căn cứ quân sự cũ của Mỹ trong thời gian chiến tranh;… Bộ bản đồ số này cho phép tra cứu các thông tin liên quan đến lượng chất độc hoá học rải, mật độ rải theo thời gian rải, địa điểm rải (xã, huyện) và chất rải.   
- Thu thập và tổ chức lưu giữ, bảo quản các tài liệu gốc nghiên cứu về hậu quả chiến tranh hoá học và các tài liệu liên quan đến chiến tranh hoá học ở Việt Nam.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lưu giữ kết quả nghiên cứu: CSDL Hồ sơ nạn nhân; CSDL các báo cáo khoa học tại các Hội nghị dioxin trong nước và quốc tế; CSDL kết quả phân tích tồn lưu dioxin trong mẫu sinh phẩm, thực phẩm và môi trường; …
Hiện tại Ban 10-80 tiếp tục triển khai hợp tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu về khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường với sức khoẻ cộng đồng.
Với 30 năm hoạt động, Ban 10-80 đã thực sự là một cơ quan đầu mối của ngành trong nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hoá học chiến tranh. Các cán bộ của Ban 10-80 không ngừng học tập, nâng cao năng lực, phát huy thành quả của các thế hệ tiền nhiệm để xây dựng Ban vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới.
2. Hợp tác quốc tế:
Ban 10-80 đã tranh thủ sự hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khắc phục hậu quả chiến tranh hoá học, vận động tài trợ nhân đạo cho các hoạt động:
- Xây dựng Hệ thống Làng Hoà bình Việt Nam với 11 Làng Hoà bình trong cả nước, là cơ sở phục hồi chức năng toàn diện cho trẻ em tàn tật, đặc biệt trẻ em nạn nhân chiến tranh hoá học. Đưa trẻ dị tật bẩm sinh do chiến tranh hoá học đi điều trị và phẫu thuật chỉnh hình tại CHLB Đức và một số nước châu Âu.
- Xây dựng Hệ thống trạm Y tế xã với 124 Trạm y tế ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, là cơ sở chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân chất độc hoá học chiến tranh tại địa phương.
- Xây dựng Phòng xét nghiệm Hoá Môi trường chuyên về phân chất Dioxin trong các mẫu môi trường.
- Định lượng tồn lưu Dioxin trên 1000 sinh phẩm và môi trường bằng con đường hợp tác quốc tế.      
3. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001-nay)

 

TT
Họ và tên cá nhân
được khen thưởng
Hình thức khen thưởng
1
PGS. Nguyễn Ngọc Hùng
- Nhà giáo Ưu tú (2008).
- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2007)
- Bằng khen Bộ Y tế (hai lần: 2006 và 2009).
- Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân (2008)
- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học  từ 2001- 2008.
2
TS. Lê Thị Hồng Thơm
- Danh hiệu Lao động xuất sắc Bộ Y tế từ năm 2001-2005
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN
- Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân năm 2008
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006, 2007 và 2008
3
BSCKI. Lê Thị Thái Hằng
- Danh hiệu Lao động xuất sắc Bộ Y tế từ năm 2001-2005
- Danh hiệu Lao động xuất sắc do Tổng LĐLĐVN tặng
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN
- Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân năm 2008
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007 và 2008
4
ThS. Trần Thị Hảo
- Danh hiệu Lao động xuất sắc Bộ Y tế năm 2003-2005
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007
- Giấy khen của hiệu trưởng Trường ĐHYHN năm 2010
5
ThS. Phạm Văn Thức
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007 và 2008
6
CN. Ngô Thị Minh Tân
- Giấy khen của hiệu trưởng Trường ĐHYHN năm 2010