Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội

Tên Tiếng Anh: Health Professional Education Center – Hanoi Medical University (HPEC ­– HMU)

Nhà A7 - Trường Đại học Y Hà Nội. Số 1 Tôn Thất Tùng , Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 629 59 036. Hotline: 097 641 8288

Email: hpec@hmu.edu.vn./. 

Website: http://www.hmu.edu.vn/hpec/news/default.asp

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Lê Thị Hoàn

Phó Giám đốc Trung tâm : TS Vũ Việt Hằng

Trưởng phòng HC,TH & TT: ThS Nguyễn Vân Hằng

Phó Trưởng phòng TC & QL các DVĐT, TV: ThS Đỗ Thị Thu Linh

Kế toán trưởng Trưởng phòng TCKT: ThS Võ Mai Trang

Thế mạnh của đơn vị

 Trung tâm là đơn vị tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo ngắn hạn, liên tục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức; thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội được thành lập nhằm tăng cường khả năng đào tạo nguồn nhân lực y tế của Trường Đại học Y Hà Nội thông qua việc mở rộng các loại hình dịch vụ đào tạo, phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của trường và mở rộng liên kết hợp tác với các cơ sở trong và ngoài nước.

Trung tâm là đơn vị cầu nối giữa cung (khả năng cung cấp các dịch vụ đào tạo của Nhà trường) và cầu (nhu cầu của xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực y tế). Trung tâm là đơn vị trung gian giữa các bộ môn và khoa của Nhà trường với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trong việc quảng bá, khai thác, thực hiện các dịch vụ đào tạo của nhà trường.