• Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2015
  • Đối chiếu tiêu chuẩn xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở trường Đại học Y Hà Nội đã thống nhất danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia báo cáo tổng quan, gồm những ứng viên có tên trong danh sách kèm theo.
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
  • Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.
  • Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học 2015 đã được Hội nghị Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam khóa XV thông qua trong phiên họp tháng 1/2015, Tổng hội Y học Việt Nam thông báo đến các vị ủy viên Ban chấp hành, các vị Chủ tịch các Hội thành viên, lãnh đạo các sở y tế, các trường Đại học Y, bệnh viện Trung ương về nội dung và công tác tổ chức của Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015 của Tổng hội Y học Việt Nam.
  • Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
  • Trong khuôn khổ chuyến thăm và trao đổi về tình hình hợp tác với tổ chức ANRS (chương trình hợp tác với Việt Nam) theo lời mời của GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế
  • Thông báo về đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH - CN năm 2016 thuộc đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến của Bộ Công thương
  • Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein