EXCHANGE PROGRAM BETWEEN HANOI MEDICAL UNIVERSITY AND KAROKINSKA INSTITUTE, SWEDEN (01-02-2007)
After a period of survey and discussion between Hanoi Medical University and Karokinska Institute on teaching exchange, scientific research cooperation, in 2003, Prof. Dr. Nguyen Lan Viet, Rector of Hanoi Medical University had officially signed a cooperation memorandum with Karokinska Institute on students, teachers Exchange Program namely Linnaeus Palme, sponsored by Sida organization, Sweden.

After a period of survey and discussion between Hanoi Medical University and Karokinska Institute on teaching exchange, scientific research cooperation, in 2003, Prof. Dr. Nguyen Lan Viet, Rector of Hanoi Medical University had officially signed a cooperation memorandum with Karokinska Institute on students, teachers Exchange Program namely Linnaeus Palme, sponsored by Sida organization, Sweden. Karokinska Institute is a Swedish Medical Institution, it is famous for medical traie University is coordinating with Goteborgs University of Sweden to develop the Nursing Master Training Program as from 2006.

Hopefully, via this exchange program, the University’s teachers and students can improve their knowledge, clinical skills, teaching – learning methodology in specialized subjects, especially, in the training of nursing, a field presently required high quality human resource.

International Cooperation

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Ngày hội việc làm
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn
Lượt truy cập:Counters