Danh sách các nhà giáo của Trường Đại học Y Hà Nội được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2008 (03-12-2008)
Danh sách các nhà giáo của Trường Đại học Y Hà Nội được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2008

1. PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó hiệu trưởng.

2.PGS.TS.Đào Văn Long - Phó hiệu trưởng.

3.PGS.TS. Đinh Hữu Dung -Phó trưởng bộ môn Vi Sinh.

4. PGS.TS. Trần Viết Nghị- Phụ trách bộ môn tâm thần.

5.PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng- Phó trưởng bộ môn Phụ Sản.

6.PGS.TS.Trần Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Sinh học - Di truyền.

7.PGS.TS. Nguyễn Duy Huề- Trưởng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

8.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc - Trưởng bộ môn Kinh tế Y tế.

9.PGS.TS. Nguyễn Duy Tường - Phó Trưởng khoa YTCC.

10. PGS.TS.Nguyễn Thị Vinh Hà - Trưởng bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh.

11. PGS.TS.Phạm Thiện Ngọc - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học.

12. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học.

13. PGS.TS.Phạm Minh Thông - Phó Trưởng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

14. PGS.TS. Phan Thị Hoan - Phó Trưởng bộ môn Sinh học - Di truyền.

15. PGS.TS.Vương Tiến Hòa - Giảng viên chính Bộ môn Phụ Sản.

16. PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyến - Giảng viên chính bộ môn Vi Sinh vật.

17. PGS.TS.Nguyễn Quang Bài - Nguyên Giảng viên chính Bộ môn Ngoại.

18. PGS.TS.Trần Văn Dần - Nguyên phó Trưởng bộ môn Vệ sinh Môi trường - Dịch tễ.

Xin chúc mừng 18 nhà giáo ưu tú!

ĐHYHN

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein