Báo cáo kiểm kê tài sản cố định (07-01-2009)
Phòng Giáo tài đề nghị các Dự án, các Đơn vị chưa nộp Báo cáo kiểm kê tài sản cố định đến 0h ngày 1/1/2009 nộp về Phòng Giáo tai trước ngày 21/1/2009

Phòng Giáo tài đề nghị các Dự án, các Đơn vị chưa nộp Báo cáo kiểm kê tài sản cố định đến 0h ngày 1/1/2009 nộp về Phòng Giáo tai trước ngày 21/1/2009. Hết hạn, đơn vị nào chưa nộp Phòng Giáo tài tạm thời ngừng cấp phát

Xin mời download Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản tại đây.

Phòng Giáo tài

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC