Chương trình khung đào tạo Đại học Y khoa. (10-04-2009)
Chương trình khung đào tạo bậc Đại học Y khoa được xây dựng theo các quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định số 3704/QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 28/9/1999 về việc thành lập hội đồng chương trình đào tạo đại học nhóm ngành Khoa học Sức khoẻ và Quyết định số 5995/QĐ-BGD/ĐT/ĐH ngày 29/12/1999 về việc thành lập Hội đồng Ngành Y.

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo bác sĩ y học cổ truyền

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân y tế công cộng

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân Điều dưỡng

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

Xem nội dung Cử nhân Kỹ thuật y học chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành Phục hình răng

Vụ khoa học đào tạo - Bộ Y tế

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein