Kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2009 (03-08-2009)
Theo công văn số 662/YHN-HCTH ngày 24/7/2009 về việc sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc.

Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc của Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp xét sơ duyệt vào ngày 24/7/2009. Sau khi xem xét kết quả tín nhiệm và Hồ sơ của 41 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Hội đồng đã rà soát công lao, thành tích của từng ứng viên, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng và bỏ phiếu sơ duyệt với kết quả sau:

Có 36/41 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đạt từ 2/3 số phiếu tán thành của Hội đồng trở lên. Hội đồng thông báo danh sách các ứng viên có đủ số phiếu tín nhiệm sơ duyệt (có danh sách kèm theo) tới các đơn vị trong toàn trường để phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein