Thông báo về số chỗ ở nội trú Ký túc xá dành cho Sinh viên – Học viên theo khóa tuyển sinh năm học 2009-2010 (05-08-2009)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về số chỗ ở nội trú Ký túc xá dành cho Sinh viên – Học viên theo khóa tuyển sinh năm học 2009-2010

TT

Đối tượng

Số chỗ ở

Tổng số

Nữ

Nam

ĐẠI HỌC

1

Năm thứ nhất

90

60

2

Năm thứ hai

110

80

190

3

Năm thứ ba

100

101

201

4

Năm thứ tư

166

90

256

5

Năm thứ năm

117

70

187

6

Năm thứ sáu

107

69

176

Cộng:

690

470

1.160

SAU ĐẠI HỌC

1

80

160

2

Cao học, CKII, NCS

60

30

90

Cộng:

140

110

250

Ghi chú:

- Tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên của Quy chế Công tác Học sinh-Sinh viên nội trú.

- Thời gian tiếp nhận Học viên Sau đại học vào ở nội trú KTX phụ thuộc thời gian khóa học trước tốt nghiệp và kết thúc hợp đồng ở nội trú KTX.

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Lưu Ngọc Hoạt

(đã ký)

Xin mời download file dưới đây để biết thêm chi tiết về:

1. Qui định về thứ tự ưu tiên xem xét khi tiếp nhận SV-HV vào ở nội trú KTX

2. Qui định về thủ tục đăng ký, tiếp nhận SV-HV ở nội trú KTX

Ban Quản lý Ký túc xá

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein