Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 15 (08-01-2010)
Tại Hội nghị trù bị của Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14 tại trường Đại học Y Huế (5/2008).

Để chỉ đạo tổ chức Hội nghị, Bộ y tế đã quyết định số 2636/QĐ-BYT ngày 29/7/2009 thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược Việt Nam lần thứ 15 do Thứ trưởng Bộ Ytế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng ban chỉ đạo.

Phiên họp lần 1 của Ban chỉ đạo Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2009 tại Bộ Y tế nhằm xác định kế hoạch tổ chức Hội nghị và đề xuất dự thảo quy định tổ chức Hội nghị lần thứ 15.

Qua phiên họp, Ban chỉ đạo đã giao cho Trường Đại học Y Hà Nội thành lập Ban tổ chức và dựa trên kết luận của phiên họp, thông báo tới các trường thành viên. Nay Ban tổ chức xin thông báo tới các trường và các đơn vị liên quan những vấn đề liên quan tới việc tổ chức Hội nghị cấp trường, Hội nghị trù bị và Hội nghị chính thức.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein