Hướng dẫn điền biểu mẫu kiểm kê tài sản (29-01-2010)
Phòng Vật tư trang thiết bị xin thông báo đến tất cả các Đơn vị trong toàn trường mẫu Kiểm kê tài sản, Hóa chất, Dụng cụ, Thuốc.

Để thống nhất cách ghi thông tin thuận tiện và chính xác trong quá trình tổng hợp số liệu, Phòng Giáo tài xin gửi tới các bộ môn, phòng ban và đơn vị trong trường Biểu mẫu kiểm kê tài sản và hướng dẫn điền các thông tin trong biểu mẫu. Kính đề nghị thầy/cô/anh /chị quản lý Giáo tài tại các đơn vị đọc kỹ bản hướng dẫn và các biểu mẫu thu thống kê tài sản và điền vào các biểu mẫu đính kèm theo hướng dẫn sau đây:

Ghi toàn bộ danh sách các máy móc, trang thiết bị hiện đang được bộ môn/đơn vị quản lý và điền thông tin vào các cột gồm:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Tên máy: Ví dụ máy laptop IBM

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein