Các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lượng (15-07-2010)
Các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lượng

1. Quyết định số 2586/QĐ-ĐHYHN về việc Ban hành Quy định công bố điểm thi hết môn/học phần và thu thập phản hồi của sinh viên về hoạt động dạy học qua cổng thông tin sinh viên. Download 

 2. Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Download 

 3. Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
Download 

4. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thay thế cho Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007.Download 

5. Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.Download

6. Quyết định số 76/2007/ QĐ - BGDĐT - Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download 

 7.Quyết định số 65/2007/ QĐ - BGDĐT -  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Download

8.Quyết định số 1096/ QĐ - ĐHYHNQuyết định về việc thành lập hội đồng, ban thư ký, các nhóm chuyên trách cho hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Y Hà Nội

Download 

 9. Hướng dẫn định dạng câu hỏi trắc nghiệm Download

 10. Quyết định số 3280/QĐ - ĐHYHN - Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Y Hà Nội

          - Quyết định Download

          - Quy chế Download

 

TT KT & ĐBCLGD

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn