Quy trình triển khai hoạt động tự đánh giá (23-07-2010)
Quy trình triển khai hoạt động tự đánh giá của nhà trường

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 

1.     Tổ chức họp nhóm chuyên trách để thảo luận xác định minh chứng có thể có, phù hợp cho từng tiêu chí và nguồn gốc của các minh chứng đó. Nên tổ chức họp để xác định minh chứng có thể tìm và thu thập được cho tất cả các tiêu chí.

2.     Phân công người tìm và thu thập minh chứng  đã xác định cho từng tiêu chí. Trong quá trình thu thập nếu tìm thấy thêm những minh chứng mới  sẽ bổ sung vào các hộp minh chứng đã xác định và thu thập được.

3.     Sắp xếp minh chứng và mã hóa minh chứng: Mã hóa minh chứng phải thể hiện được 3 thành phần sau:

-         Minh chứng thuộc tiêu chuẩn nào,

-         Minh chứng cho tiêu chí nào trong tiêu chuẩn đó

-         Minh chứng được xếp thứ tự thứ bao nhiêu trong tống số minh chứng của tiêu chí đó

Lưu ý, mã của tất cả các minh chứng bắt đầu bằng các chữ YHN, sau đó đến tiêu chuẩn số bao nhiêu , tiêu chí số mấy thuộc tiêu chuẩn , minh chứng số bao nhiêuà Sử dụng số có hai chữ số.

Ví dụ: Minh chứng có mã hóa YHN040307 có nghĩa là minh chứng này là minh chứng số 7, phục vụ cho tiêu chí 3 của tiêu chuẩn số 4.  Nhãn của các minh chứng cần được viết hoặc in trên giấy dính Tomy để dán vào minh chứng, thuận lợi cho việc tìm kiếm lại sau đó.

Minh chứng của mỗi tiêu chí cần được sắp xếp và lưu trữ trong 01 hộp riêng biệt. Có những tiêu chí cần nhiều minh chứng, có thể đựng vào nhiều hộp hơn và cần đánh số thứ tự các hộp.

Sau khi thu thập và mã hóa minh chứng, các nhóm cần điền đầy đủ thông tin vào bảng kê danh sách các minh chứng. (Có mẫu kèm theo)

 

4.     Viết phần báo cáo tự đánh giá cho từng tiêu chí: Báo cáo cho mỗi tiêu chí dài từ 1,5 – 2 trang, cô đọng, thuyết phục, có bằng chứng cho từng nhận định có trong báo cáo. Mỗi nhận định cần có ít một minh chứng để chứng minh, và ghi rõ mã của minh chứng là gì. Trong báo cáo mỗi tiêu chí cần đảm bảo có đủ các phần: (Xem thêm phần ví dụ của chuyên gia)

-         (1) Mô tả và phân tích

-         (2) Mặt mạnh

-         (3) Tồn tại

-         (4) Kế hoạch hành động

-         (5) Tự đánh  giá

5.     Hàng tuần các nhóm chuyên trách họp riêng từng nhóm vào chiều thứ Năm, đại diện cán bộ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ tham dự các cuộc họp của các nhóm để nắm bắt tình hình và tiến độ của các nhóm và báo cáo tại giao ban Ban Giám Hiệu hàng tuần.

-         Địa điểm họp và cán bộ trung tâm KTĐBCL được phân công theo dõi các nhóm thống nhất như sau:

 

Nhóm

Địa điểm họp hàng tuần

Nhóm 1

Phòng Hành chính Tổng hợp

BS. Dung

01273382402

Nhóm 2

Phòng họp Sau đại học

BS. Ngọc Anh

0982810310

Nhóm 3

Phòng họp Đảng ủy

ThS. Nga

0912993346

Nhóm 4

Phòng họp Phòng nghiên cứu Khoa học

CN. Trang

0983969582

Nhóm 5

Phòng làm  việc trung tâm Khảo thí và ĐBCL

TS. Giang

0913026483

-         Nội dung các cuộc họp: các thành viên báo cáo tiến độ, những khó khăn, thắc mắc để cùng trao đổi, giải quyết, đồng thời thảo luận, nhận xét góp ý các phần báo cáo do thành viên của nhóm đã phác thảo.

6.     Hai tuần một lần tất cả các nhóm chuyên trách sẽ họp với Ban thư ký và tổ chức tự đánh giá của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD. Mục tiêu của cuộc họp để xem xét tiến độ, rà soát công việc của các nhóm, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm và những khó khăn, thuận lợi ở từng nhóm. Cuộc họp này sẽ được ban thư ký thông báo tới các trưởng nhóm và các thư ký của các nhóm.

7.     Khi báo cáo cho từng tiêu chí đã hoàn thành à trưởng nhóm/thư ký  tổng hợp và gửi cho cán bộ trung tâm khảo thí để xin ý kiến góp ý của chuyên gia.

8.     Các góp ý của chuyên gia sẽ được gửi lại cho các nhóm để các nhóm hoàn thiện báo cáo. Quá trình này có thể kéo dài, và phải làm đi làm lại theo ý kiến của chuyên gia vì vậy các nhóm cần rất khẩn trương và đầu tư thời gian làm việc tập trung.

9.     Ban thư ký của Hội đồng tự đánh giá sẽ hỗ trợ các nhóm trong liên hệ với chuyên gia, trong đề nghị Ban Giám hiệu hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện tự đánh giá.

10. Phân bố thời gian cho hoạt động đánh giá được trình bày dưới đây. Các trưởng nhóm và thư ký nhóm cần đôn đốc các thành viên để đảm bảo tiến độ:

Kế hoạch thực hiện tự đánh giá:

Từ 1/07/10 đến 25/07/2010

Xác định các minh chứng cần thiết cho tất cả các tiêu chí do nhóm phụ trách

Bảng liệt kê các minh chứng có thể có , theo từng tiêu chí

25/07/10-10/08/10

Thu thập minh chứng, mã hóa và viết báo cáo tự đánh giá cho ít nhất 2 tiêu chí/nhóm

Mỗi nhóm thu thập được minh chứng cho 2 tiêu chí, các minh chứng này được mã hóa và hoàn thành báo cáo cho 2 tiêu chí

10/08/10-13/08/2010

Hội thảo với chuyên gia

Các nhóm học tập được kinh nghiệm và biết những điểm yếu trong viết báo cáo, chuẩn bị tốt hơn cho báo cáo các tiêu chí tiếp theo.

10/08/10-30/10/10

Các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng, mã hóa và viết báo cáo tự đánh giá cho các tiêu chí còn lại. Phát hiện những điểm cần thay đổi, bổ sung để có minh chứng rõ hơn

- Các nhóm thu thập được minh chứng cho các tiêu chí được phân công, các minh chứng này được mã hóa.

 -Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cho các tiêu chí của nhóm

- các tiêu chí còn thiếu minh chứng cần có đề nghị hình thức để xây dựng minh chứng

1/11/10-30/11/10

Ban thư ký tổng hợp báo cáo của các nhóm

Báo cáo tự đánh giá bản số 1 được hoàn thành và gứi chuyên gia góp ý

30/11/10-31/12/10

Tiếp tục tìm hiểu bổ sung minh chứng và đề xuất chỉnh sửa dựa trên những phát hiện từ quá trình làm  báo cáo tự đánh giá.

Các đề xuất sửa đổi , bổ sung, can thiệp cần thiết đối với các phòng, ban đơn vị trong nhà trường

31/12/10- 30/04/11

Tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung báo cáo theo yêu cầu của chuyên gia

Báo cáo hoàn chỉnh đảm bảo theo yêu cầu

 

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC MINH CHỨNG

Nhóm:

Tiêu chuẩn:

Tiêu chí:

 

STT

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

TTKT&ĐBCL

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein