Thông báo kết quả kiểm tra chi trả lương và thu nhập cho cán bộ viên chức (24-07-2010)
Căn cứ quyết định số 1058/QĐ-ĐHYHN ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập tổ tự kiểm tra lương, phụ cấp và các khoản thu nhập của cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của tổ tự kiểm tra thu nhập của cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Y Hà Nội và các ý kiến tham gia của Ban Giám hiệu, Phòng TCCB, Phòng TCKT, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả kiểm tra và ý kiến như sau:
1. Đối với chi trả lương: Kết quả kiểm tra có 02 viên chức là PGS.TS. Lê Thị Hiền – Khoa Y học cổ truyền (HS lương cũ 5,76) được HS lương mới là 6,1 và PGS.TS. Nguyễn Đại Bình – BM Ung thư (HS lương cũ 5,08) được hưởng HS lương mới là 5,42 từ tháng 10/2008; nhưng đến thời điểm tháng 4/2010 vẫn chưa được điều chỉnh theo hệ số lương mới. Nhà trường đã điều chỉnh lại trong tháng 5/2010 và tính truy lĩnh theo đúng quy định trong tháng 7/2010.
2. Đối với học viên bác sỹ nội trú: Được Bộ Y tế xét tuyển và cấp lương học sau đại học, chưa phải là viên chức của Trường, vì vậy chỉ được hưởng lương theo hợp đồng, chưa được hưởng chế độ khác của Trường.
3. Đối với việc thanh toán phụ cấp độc hại: Hiện nay có một số cán bộ, viên chức đang được hưởng phụ cấp độc hại còn chưa phù hợp, Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của Trường và đúng chính sách chế độ của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi và động viện khuyến khích người lao động.
4. Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế và là trường trọng điểm quốc gia có 02 cấp NS (NS cấp II và cấp III), tuy nhiên mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Phòng, Ban của Trường đang áp dụng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thấp hơn so vứi các đơn vị trong cùng hệ thống Y tế. Giao Phòng Tổ chức cán bộ có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo xem xét được áp dụng mức phụ cấp chức vụ cho phù hợp.
Hiệu trưởng
Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein