Danh sách hội viên Hội cựu chiến binh – Trường Đại học Y Hà Nội (27-07-2010)
Hội CCB tiếp tục xét đơn của các CCB đang đương chức của Trường Đại học Y Hà Nội vào đợt tới (9/2010) vì vậy kính đề nghị các đơn vị thông báo cho các đ/c đủ tiêu chuẩn làm đơn nộp cho đ/c Minh Phòng TCCB để kịp xét kết nạp.

65

Trần Xuân Mạc

 Stt

Họ Và Tên

Năm Sinh

Nhập ngũ

1

Phạm Thiện Ngọc

1955

1987

2

Nguyễn Thị Lan

1958

1976

3

Ngô Ngọc Am

1956

1980

4

Trần Văn Sáng

1949

1975

5

Nguyễn Văn Cẩn

1961

1979

6

Nông Văn Hoan

1956

1981

7

Đào Thế Tân

1950

1967

8

L­u Sỹ Hùng

1960

1984

9

Đinh Gia Đức

1946

1963

10

Trần Hữu Bình

1949

1969

11

Nguyễn Minh Tuấn

1958

1984

12

Nguyễn Văn Đoàn

1956

1975

13

Mai Trọng Khoa

1957

1981

14

Nguyễn Thị Kếp

1957

1976

Nguyễn Thị Kết

1958

1976

16

Vũ Quang Điệp

1962

1980

17

Hoàng Công Minh

1959

1980

18

Phùng Thị Thuật

1960

1978

19

Phạm Ngọc Minh

1969

1986

20

Hoàng Quang Dũng

1956

1980

21

1957

1980

22

Phạm Văn Tuyên

1964

1983

23

Phạm Văn Nhỡ

1955

1976

24

Hoàng Quốc Huy

1961

1980

25

Chu Xuân V­ợng

1963

1985

26

Trần Huy Sử

1957

1976

27

Chu Văn C­ờng

1986

28

Lê Hữu D­ỡng

1957

1978

29

Đinh Văn Trọng

1957

1976

30

Cao Minh Thành

1965

1983

31

Trần Quốc Bình

1957

1978

32

Nguyễn Ngọc Bích

1952

1976

33

Nguyễn Minh Sơn

1954

34

Nguyễn Văn Việt

1951

1970

35

Trần Xuân Vịnh

1951

1971

36

V­ơng Tiến Hải

1963

1981

37

Nguyễn Hữu Vinh

1964

1982

38

Hoàng Ngọc Thanh

1954

1972

39

Vũ Diễn

1955

1972

Vũ Khắc L­ơng

1954

1971

41

Phạm Văn Phú

1957

1981

42

Nguyễn Thành

1956

1984

43

Nguyễn Ngọc Hùng

1954

1972

44

Hoàng Quốc Bảo

1960

1978

45

Nguyễn Hữu Cốc

1953

1971

46

1954

1971

47

Nguyễn Ngọc Minh

1953

1972

48

Ngô Văn Tài

1952

1971

49

Trần Văn Hùng

1954

1981

50

Vũ Đức Hiếu

1954

1975

51

Phạm Đăng Khoa

1957

1980

52

Quách Văn Thám

1976

53

Trần Đức Phấn

1957

1980

54

Nguyễn Duy Thành

1957

1975

55

Trần Mỹ Bình

1954

1972

56

Trần Anh Tuấn

1970

1989

57

Nguyễn Công Hoan

1957

1980

58

Lê Ngọc H­ng

1953

59

Đặng Thị Thơ

1956

1974

60

Nguyễn Xuân Thùy

1951

1972

61

Trần Văn Thịnh

1959

1977

62

Nguyễn Văn Huy

1957

1980

63

Bùi Quốc Hùng

1958

1979

64

Đoàn Văn Hoan

 

1985

Tr­ơng Mạnh Dũng

66

Nguyễn Mạnh Hồng

1948

1966

67

Nguyễn Trọng Thông

1952

1971

68

Phan Quang Đoàn

1948

1965

69

Trần Tiến Hùng

1954

1972

70

Nguyễn Duy Huề

1956

1984

71

Nguyễn Văn Thắng

1952

72

V­ơng Tiến Hòa

1947

1979

73

Nguyễn Xuân C­ơng

1962

1985

74

Vũ Bá Thành

1959

1984

75

Đỗ Ngọc Tiến

1955

1971

76

Tạ Văn Tuyến

1966

1985

77

Hoàng Ngọc Chuẩn

1956

1974

1954

1975

79

Nguyễn T. Kim Chúc

1954

1977

80

Nông Ngọc Huy

1963

1981

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein