Quy định về lưu trữ và mã hoá minh chứng (10-08-2010)
Hướng dẫn lưu trữ và mã hoá minh chứng.

QUY ĐỊNH VỀ LƯU TRỮ VÀ MÃ HOÁ MINH CHỨNG.

 
1.       Tất cả các minh chứng phục vụ cho chương trình tự đánh giá của trường đại học Y Hà Nội được lưu trữ, bảo quản tại trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng.
2.       Các minh chứng được phân bổ theo tiêu chí, mỗi tiêu chí có 1 hộp. Đối với những tiêu chí cần nhiều minh chứng, có thể đựng vào nhiều hộp hơn. Các hộp này được ghi tên theo tiêu chí và được đánh số thứ tự.
3.       Các minh chứng được đựng trong các túi my clear và sắp xếp theo thứ tự sử dụng trong bài báo cáo. Đối với những minh chứng được bổ sung phía sau thì lấy số thứ tự tiếp theo.
4.       Mã hoá minh chứng sau khi đã sắp xếp theo quy định: mã của tất cả các minh chứng bắt đầu bằng các chữ YHN, sau đó đến số tiêu chuẩn, số tiêu chí, rồi đến thứ tự của minh chứng à Sử dụng số có hai chữ số. Mã minh chứng được ghi vào giấy Tomy dán ở góc trên  bên phải.
5.       Mỗi túi đựng minh chứng phải đảm bảo đầy đủ:
-          Minh chứng đã được dán nhãn có ghi mã sắp xếp theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn.
-          Có bảng kê danh sách các minh chứng (theo mẫu).
-          Túi có dán nhãn ghi từ mã minh chứng đầu tiên đến mã minh chứng cuối cùng có trong túi. Ví dụ: YHN010101 – YHN010120

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein