Thông báo về việc đăng bài Tạp chí Nghiên cứu Y học của nữ cán bộ chức trong toàn Trường (26-08-2010)
Để ghi nhận những đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ công chức

Được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Nữ công sẽ đăng một số “Tạp chí nghiên cứu Y học” miễn phí cho các công trình nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ công chức nhân dịp ngày 8/3 hoặc 20/10 hàng năm.
Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công dự kiến đăng vào kịp kỷ niệm ngày 8/3/2011.
Đề nghị các Tổ trưởng Nữ lựa chọn 1-2 công trình NCKH tiêu biểu của cán bộ nữ trong đơn vị nộp cho Ban biên tập.
Bài gửi đúng theo yêu cầu và thể lệ của Tạp chí Nghiên cứu Y học.
Thời gian nộp bài: Từ 15/9/2010 đến 15/11/2010 tại Văn phòng Công đoàn.
Bài gửi bằng file và bản in trên khổ giấy A4
Địa chỉ mail: congdoan@hmu.edu.vn
TM/BCH Công đoàn
Chủ tịch
Nguyễn Trần Thị Giáng Hương
Xin mời download: Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí NCYH để xem chi tiết

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein