Thông báo của Công đoàn trường Đại học Y Hà Nội về việc tham gia một số phong trào hoạt động năm 2010-2011 (01-09-2010)
Thực hiện Công văn số 54/HD-CĐN ngày 21/1/2010 của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại họcY Hà Nội phát động một số phong trào về việc:

Xin mời download file:
TM/BCH Công đoàn
Chủ tịch
Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein