Quyết định ban hành Quy định về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ của Trường Đại học Y Hà Nội (07-09-2010)
Dựa vào nhu cầu của Cán bộ viên chức, học viên, sinh viên, cựu học viên, cựu sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ…

Xin mời download:

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein