Thông báo của Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội về việc phát quà Trung thu năm 2010 (21-09-2010)
Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận.

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng Nữ kê khai danh sách các cháu dưới 15 tuổi (lớp 9 trở xuống) con của CBVC trong Nhà trường, đến Phòng Tài vụ nhận tiền Trung thu năm 2010 mỗi xuất 50.000đ (năm mươi ngàn đồng chẵn) từ ngày 20 -30/9/2010 hết hạn.

Công đoàn đã thông tin trên mạng và điện thoại trực tiếp, các đơn vị không kê khai tức không có trẻ em dưới 15 tuổi, không thắc mắc.

Văn Phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein