Những phần thưởng cao quý Trường Đại học Y Hà Nội đã được ghi nhận (25-10-2010)
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và cống hiến phục vụ xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quí:

- Huân chương Lao động hạng Nhất (1982);
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (1996);
- Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000);
- Huân chương Hồ Chí Minh (2002);
- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (2004);
- Huân chương Sao vàng (2007);
- Cờ Thi đua luân lưu của Chính phủ cho Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2009;
- Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo: Đơn vị đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm học 2009 - 2010;
- 54 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba;
- 42 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 10 Nhà giáo được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học;
- 11 Nhà giáo được nhận giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ;
- 04 Nhà giáo nữ được đã được tặng Giải thưởng Covalevskaia và Giải thưởng Khoa học công nghệ cho cán bộ nữ;
- 07 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động;
- 02 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- 02 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh;
- 08 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Độc lập;
- 40 Nhà giáo Nhân dân, 05 Thầy thuốc Nhân dân;
- 70 Nhà giáo Ưu tú; 35 Thầy thuốc Ưu tú;
- Hơn 400 CBVC Nhà trường được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến;
- 178 lượt CBVC được tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ;
- 305 lượt CBVC được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ.
Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein