Thông báo Tập huấn công tác Công đoàn năm học 2010-2011 (25-10-2010)
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2010.

Giấy mời số 417/GM-CĐYT ngày 21/10/2010 của công đoàn Y tế Việt Nam về việc tập huấn công tác Công đoàn ở cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội:
Tổ chức tại Hội trường Quốc tế tầng 3 nhà A1.
Thời gian: 13 giờ 30 ngày 09/11/2010 (Thứ ba)
Thành phần các đồng chí trong BCH CĐ nhiệm kỳ 30, các ban chức năng hoạt động của công đoàn. BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng Nữ.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein