Thông báo của Phòng Tài chính kế toán với các cán bộ còn thiếu giấy tờ làm Mã số thuế thu nhập cá nhân (26-10-2010)
Đối với các cán bộ đã nộp tờ khai nhưng còn thiếu giấy tờ kèm theo, đề nghị hoàn thiện giấy tờ, danh sách cụ thể:

1. Thông báo lần 2: Đối với các cán bộ chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân, đề nghị nộp tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho Phòng Kế toán trước ngày 31/10/2010 để Phòng đăng ký với cơ quan thuế. Sau thời hạn trên, Phòng TCKT không chịu trách nhiệm với các cá nhân không có MST. 
2. Đối với các cán bộ đã nộp tờ khai nhưng còn thiếu giấy tờ kèm theo, đề nghị hoàn thiện giấy tờ, danh sách cụ thể:
 
STT
HỌ VÀ TÊN
SỐ CMT
GIẤY TỜ CÒN THIẾU
1
Trương Thanh Hải
011746057
2 ảnh 3x4
2
Nguyễn Thu Hương
012602815
photo CMT
3
Đào Thanh Thủy
011984868
photo CMT&1 ảnh
4
5
Nguyễn Thị Hà
011861876
1 ảnh 3x4
6
Đinh Thị Thúy An
162961096
photo CMT&1 ảnh
7
Lê Lan Phương
012235787
2 ảnh 3x4
8
Phạm Thị Việt Dung
162318741
2 ảnh 3x4 & photo CMT
9
Nguyễn Thị Nhạn
162791957
photo CMT
 
Mọi thắc mắc xin liên hệ CN. Nguyễn Ánh Vân - Phòng Tài chính kế toán - số máy lẻ: 147.

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein