Thông báo học phí của sinh viên các khối từ Y2 đến Y6 (28-11-2010)
Thông báo học phí của sinh viên các khối từ Y2 đến Y6

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo học phí của sinh viên các khối từ Y2 đến Y6. Sinh viên các khối tra cứu theo hướng dẫn sau:

Xin mời download:

1. Học phí Khối Y2.

2. Học phí Khối Y3.

3. Học phí Khối Y4.

4. Học phí Khối Y5.

5. Học phí Khối Y6.

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein