Dự thảo kế hoạch phát triển 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 (29-01-2011)
Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách; duy trì sự phát triển bền vững;

Kính gửi: Các viện Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y, Các Phòng, Ban, Trung tâm, Các đơn vị trực thuộc trường
Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách; duy trì sự phát triển bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế; tăng cường tính kết nối hệ thống giữa các đơn vị; kế hoạch hoá và tạo thuận lợi trong triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường; 
Nhằm cụ thể hoá mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 http://www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=2105
Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị trong toàn trường xác định mục tiêu, nhiệm vụ…lập dự thảo kế hoạch phát triển 5 năm của đơn vị, giai đoạn 2011 - 2015, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu (tổng quát và cụ thể).
2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm.
3. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện.
5. Các phụ lục kèm theo (nếu có).
Thời gian hoàn thành: 21/02/2011 (Thứ Hai). Văn bản dự thảo (cả bản cứng và bản mềm) xin gửi về phòng Hành chính Tổng hợp (số 225 nhà A1) gặp ThS. Ng

Phòng HCTH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein