Mẫu biểu Tài chính – Kế toán (16-08-2016)
Một số mẫu biểu Tài chính – Kế toán

 

1

M.01.TCKT.03

Giấy đề nghị tạm ứng - Tải file

Dự trù chi tạm ứng - Tải file

2

M.02.TCKT.03

Giấy đề nghị thanh toán- Tải file 

Bảng tổng hợp thanh toán- Tải file

3

M.03.TCKT.03

Giấy thanh toán tạm ứng - Tải file

Bảng tổng hợp thanh toán tạm ứng - Tải file

4

M.04.TCKT.03

Bảng kê đề nghị thanh toán - Tải file

5

M.05.TCKT.03

Bảng kê thanh toán tiền công tác phí - Tải file

6

M.06.TCKT.03

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giao khoán công việc - Tải file

7

M.07.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Tải file

8

M.08a.TCKT.03

Bảng chấm công - Tải file

9

M.08b.TCKT.03

Bảng chấm công làm ngoài giờ - Tải file

10

M.09. TCKT.03

Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ - Tải file

11

M.10a.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền - Tải file

12

M.10b.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền - Tải file

13

M.11.TCKT.03

Bảng kê mua hàng - Tải file

14

M.14.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền giảng - Tải file

15

M.15.TCKT.03

Bảng kê thanh toán tiền giảng vượt giờ- Tải file

16

M.16.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền hội đồng bảo vệ luận văn, luận án- Tải file

17

M.18.TCKT.03

Quyết định phê duyệt đơn vị cung cấp…- Tải file

18

M.21.TCKT.03

Biên bản xác nhận số dư tạm ứng- Tải file

19

M.22.TCKT.03

Giấy biên nhận tiền- Tải file

20

M.25.TCKT.03

Phiếu trình duyệt giá- Tải file

 

   

 

Phòng Tài chính - Kế toán

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn